Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
210 88,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
31 13,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 9,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 8,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
15 6,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
13 5,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 5,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 4,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 2,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 2,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 2,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 1,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 0,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 0,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,4%