Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
21 30,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 26,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 18,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 15,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 8,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 7,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 5,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 4,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 4,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 2,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 2,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 2,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 1,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
27 93,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 10,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 3,4%