Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
149 71,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 13,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
21 10,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 8,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 8,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
17 8,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
16 7,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 7,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 7,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
15 7,2%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
13 6,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 5,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 4,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 4,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 3,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 3,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 2,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 2,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 1,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 1,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 1,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 1,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,4%