Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
23 100,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 30,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 13,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 13,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 8,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 8,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 8,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 4,3%