Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 20,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 17,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 15,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 15,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 10,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 7,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 5,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 5,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 5,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 2,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 2,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,5%