Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
32 25,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
28 22,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 18,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 14,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
17 13,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
15 12,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
12 9,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 7,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 5,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
7 5,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 4,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
6 4,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 2,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 2,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 1,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,8%