Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
246 81,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
101 33,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
50 16,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
40 13,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39 12,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
37 12,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 6,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
19 6,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 5,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 5,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 4,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
14 4,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 3,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 3,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 3,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 3,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
10 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 3,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 2,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
6 1,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 1,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 0,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,3%