Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
15 28,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 24,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 18,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
9 16,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 16,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
8 15,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 15,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 13,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 11,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 11,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 11,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 7,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 5,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 5,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,8%