Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 34,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 26,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 15,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 15,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 15,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 9,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 9,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 7,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 5,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 3,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,9%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 1,9%