Łódź: Dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy 30/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 152538 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy 30/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Pakiet 1 - Płytki i śruby tytanowe - system Mini i Mikro, siatki tytanowe oraz dystraktory, wiertła i inne narzędzia do osteosyntezy

1. Wkręty kostne tytanowe, system MINI o średnicy 2,0 mm, o długości 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm - niesterylne 1500 szt.
2. Wkręty kostne tytanowe, system MINI długie o średnicy 2,0 mm, o długości 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm - niesterylne 350 szt.
3. Wkręty kostne tytanowe ratunkowe o średnicy 2,3 mm, o długości 7 mm - niesterylne 15 szt.
4. Płytka prosta tytanowa systemu MINI, 40-otworowa - niesterylna 50 szt.
5. Płytki tytanowe MINI kształtowe różnych długości: L 4-otworowe, prawe i lewe; T 5- i 6-otworowe, proste i skośne, Y 5-otworowe - niesterylne 45 szt.
6. Płytki tytanowe MINI kształt X 6-otworowe (3/3), krótkie i długie - niesterylne 15 szt.
7. Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO o średnicy 1,5 mm, o długości 4 mm - niesterylne 250 szt.
8. Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - ratunkowe o średnicy 1,8 mm, o długości 5 mm - niesterylne 15 szt.
9. Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - o średnicy 1,5 mm, o długości 5 mm, 6 mm - niesterylne 600 szt.
10. Płytka tytanowa - system MIKRO (1,5 mm), prosta 16-otworowa - niesterylna 45 szt.
11. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), łukowe 6-, 8-, 10-otworowa - niesterylne 70 szt.
12. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt Y , 5-otworowe (3/3) - niesterylne 10 szt.
13. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt X , 6-otworowe (3/3), różne długości - niesterylne 12 szt.
14. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt L , 4-otworowe (2/3), lewe i prawe, różne długości - niesterylne 15 szt.
15. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 5 szt.
16. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 24 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 3 szt.
17. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 5 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 5 szt.
18. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 5 szt.
19. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 15 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 3 szt.
20. Śruby IMF model Rom, lang 20 szt.
21. Narzędzie do doginania płytek mini 2 szt.
22. Narzędzie do doginania płytek micro 2 szt.
23. Narzędzie do modelowania płytek mini 2 szt.
24. Narzędzie do modelowania płytek micro 2 szt.
25. Śrubokręt do śrub mini 3 szt.
26. Śrubokręt do śrub micro 3 szt.
27. Narzędzie do obcinania płytek mini i micro 2 szt.
28. Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80x80 mm, średnica oczka 0,1 mm 3 szt.
29. Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80-84x50-53 mm ,grubość siatki 0,3 mm 3 szt.
30. Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo-czaszki, wielkość 80-85x50-53 mm,grubość siatki 0,2 mm 3 szt.
31. Płytka rekonstrukcyjna żuchwy obustronna, tytanowa, o grubości 3 mm, liczba oczek 6+20+6 4 szt.
32. Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 9 mm, niesterylne 50 szt.
33. Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 11 mm, niesterylne 50 szt.
34. Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 13 mm, niesterylne 50 szt.
35. Wiertła do osteosyntezy żuchwy o średnicy 2,2 mm i długosci 70 mm 3 szt.
36. Kaseta na płytki i śruby MICRO 2 szt.
37. Kaseta na płytki i śruby MINI 3 szt.

Pakiet 2 - Wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego

1. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 027, 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 60 szt.
2. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
3. Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
4. Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
5. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, typ Lindemanna długość 44,5 mm, wysokość części tnącej 11 mm 20 szt.
6. Wiertło do prostnicy diamentowe do cięcia kości, skośne. Długość wiertła 44,5 mm, długość części tnącej 11 mm 15 szt.
7. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie walca. Długość wiertła 25 mm, długość części tnącej 5 mm 20 szt.
8. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie stożka. Długość wiertła 19 mm, długość części tnącej 10 mm, o przekroju 012, 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość przekroju w zapotrzebowaniu) 30 szt.
9. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 25 mm, średnica części tnącej 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) 20 szt.
10. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 19 mm, średnica części tnącej 021, 023, 025 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) 20 szt.
11. Wiertło z węglików spiekanych do turbiny, długość 19 mm, wielkość główki o przekroju 0,16, 018, 021 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
12. Wiertło z węglików spiekanych do kątnicy, długość 26 mm, wielkość główki o przekroju 018, 023, 027 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
13. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 010, 014, 0,18, 0,23 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 30 szt.

Pakiet 3 - Wiertła do wiertarki Aesculap - długość części mocującej 70 mm, średnica 2,35 mm

1. frez kulowy śr. 3,10 mm zwykły 20 szt.
2. frez kulowy śr. 4,00 mm zwykły 20 szt.
3. frez kulowy śr. 5,00 mm zwykły 10 szt.
4. wiertlo rozetowe śr. 1,40 mm 10 szt.
5. wiertło rozetowe śr. 1,80 mm 15 szt.
6. wiertło rozetowe śr. 2,70 mm 25 szt.
7. frez walcowaty śr. 7,0 mm r.24 5 szt.
8. frez stożkowy śr. 6,0 5 szt.
9. frez Konischa śr 4,00 mm stożek R.16 ISO 040 5 szt.
10. frez kostny LINDEMANN śr.2,1 15 szt.
11. frez kostny LINDEMANN śr.2,3 15 szt.
12. wiertło diamentowe śr.1,40 mm 10 szt.
13. wiertło diamentowe śr.1,80 mm 10 szt.
14. wiertło diamentowe śr. 2,70 mm 10 szt.
15. wiertło diamentowe śr. 3,5 mm 10 szt.
16. wiertło diamentowe śr. 4,0 mm 10 szt.

Pakiet 4 - Wszczepy zębowe śrubowe

1. średnica 3,5-3,75 mm długość 10 mm 15 szt.
2. średnica 3,5-3,75 mm długość 11,5 mm 15 szt.
3. średnica 3,5-3,75 mm długość 13 mm 20 szt.
4. średnica 3,5-3,75 mm długość 16 mm 5 szt.
5. średnica 3,3 mm długość 11,5 mm 3 szt.
6. średnica 3,3 mm długość 13 mm 3 szt.
7. średnica 3,3 mm długość 16 mm 3 szt.
8. średnica 3,5-3,75 mm długość mniej niż 10 mm 2 szt.
9. średnica 5,0 mm długość 8 mm 2 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy:
- CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,
- Oświadczenie o dokonaniu prawidłowego ZGŁOSZENIA WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa,
lub
- Oświadczenia o dokonaniu prawidłowego POWIADOMIENIA O WPROWADZENIU WYROBU MEDYCZNEGO NA TERYTORIUM RP do Prezesa Urzędu
o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment w/w dokumenty nie są wymagane
2. dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:
- CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,
- DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami,
- WPIS LUB ZGŁOSZENIE DO REJESTRU (KLASA II b i III)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach:
a. w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi,
b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych.
2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 90-153 Łódź, Kopcińskiego 22 Dział Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.06.2011 godzina 09:00, miejsce: w Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy 30/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 193370 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 152538 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy 30/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:


Pakiet 1 - Płytki i śruby tytanowe - system Mini i Mikro, siatki tytanowe oraz dystraktory, wiertła i inne narzędzia do osteosyntezy

1. Wkręty kostne tytanowe, system MINI o średnicy 2,0 mm, o długości 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm - niesterylne 1500 szt.
2. Wkręty kostne tytanowe, system MINI długie o średnicy 2,0 mm, o długości 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm - niesterylne 350 szt.
3. Wkręty kostne tytanowe ratunkowe o średnicy 2,3 mm, o długości 7 mm - niesterylne 15 szt.
4. Płytka prosta tytanowa systemu MINI, 40-otworowa - niesterylna 50 szt.
5. Płytki tytanowe MINI kształtowe różnych długości: L 4-otworowe, prawe i lewe; T 5- i 6-otworowe, proste i skośne, Y 5-otworowe - niesterylne 45 szt.
6. Płytki tytanowe MINI kształt X 6-otworowe (3/3), krótkie i długie - niesterylne 15 szt.
7. Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO o średnicy 1,5 mm, o długości 4 mm - niesterylne 250 szt.
8. Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - ratunkowe o średnicy 1,8 mm, o długości 5 mm - niesterylne 15 szt.
9. Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - o średnicy 1,5 mm, o długości 5 mm, 6 mm - niesterylne 600 szt.
10. Płytka tytanowa - system MIKRO (1,5 mm), prosta 16-otworowa - niesterylna 45 szt.
11. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), łukowe 6-, 8-, 10-otworowa - niesterylne 70 szt.
12. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt Y , 5-otworowe (3/3) - niesterylne 10 szt.
13. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt X , 6-otworowe (3/3), różne długości - niesterylne 12 szt.
14. Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt L , 4-otworowe (2/3), lewe i prawe, różne długości - niesterylne 15 szt.
15. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 5 szt.
16. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 24 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 3 szt.
17. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 5 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 5 szt.
18. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 5 szt.
19. Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 15 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny 3 szt.
20. Śruby IMF model Rom, lang 20 szt.
21. Narzędzie do doginania płytek mini 2 szt.
22. Narzędzie do doginania płytek micro 2 szt.
23. Narzędzie do modelowania płytek mini 2 szt.
24. Narzędzie do modelowania płytek micro 2 szt.
25. Śrubokręt do śrub mini 3 szt.
26. Śrubokręt do śrub micro 3 szt.
27. Narzędzie do obcinania płytek mini i micro 2 szt.
28. Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80x80 mm, średnica oczka 0,1 mm 3 szt.
29. Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80-84x50-53 mm ,grubość siatki 0,3 mm 3 szt.
30. Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo-czaszki, wielkość 80-85x50-53 mm,grubość siatki 0,2 mm 3 szt.
31. Płytka rekonstrukcyjna żuchwy obustronna, tytanowa, o grubości 3 mm, liczba oczek 6+20+6 4 szt.
32. Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 9 mm, niesterylne 50 szt.
33. Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 11 mm, niesterylne 50 szt.
34. Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 13 mm, niesterylne 50 szt.
35. Wiertła do osteosyntezy żuchwy o średnicy 2,2 mm i długosci 70 mm 3 szt.
36. Kaseta na płytki i śruby MICRO 2 szt.
37. Kaseta na płytki i śruby MINI 3 szt.

Pakiet 2 - Wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego

1. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 027, 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 60 szt.
2. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
3. Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
4. Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
5. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, typ Lindemanna długość 44,5 mm, wysokość części tnącej 11 mm 20 szt.
6. Wiertło do prostnicy diamentowe do cięcia kości, skośne. Długość wiertła 44,5 mm, długość części tnącej 11 mm 15 szt.
7. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie walca. Długość wiertła 25 mm, długość części tnącej 5 mm 20 szt.
8. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie stożka. Długość wiertła 19 mm, długość części tnącej 10 mm, o przekroju 012, 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość przekroju w zapotrzebowaniu) 30 szt.
9. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 25 mm, średnica części tnącej 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) 20 szt.
10. Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 19 mm, średnica części tnącej 021, 023, 025 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) 20 szt.
11. Wiertło z węglików spiekanych do turbiny, długość 19 mm, wielkość główki o przekroju 0,16, 018, 021 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
12. Wiertło z węglików spiekanych do kątnicy, długość 26 mm, wielkość główki o przekroju 018, 023, 027 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 20 szt.
13. Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 010, 014, 0,18, 0,23 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) 30 szt.

Pakiet 3 - Wiertła do wiertarki Aesculap - długość części mocującej 70 mm, średnica 2,35 mm

1. frez kulowy śr. 3,10 mm zwykły 20 szt.
2. frez kulowy śr. 4,00 mm zwykły 20 szt.
3. frez kulowy śr. 5,00 mm zwykły 10 szt.
4. wiertlo rozetowe śr. 1,40 mm 10 szt.
5. wiertło rozetowe śr. 1,80 mm 15 szt.
6. wiertło rozetowe śr. 2,70 mm 25 szt.
7. frez walcowaty śr. 7,0 mm r.24 5 szt.
8. frez stożkowy śr. 6,0 5 szt.
9. frez Konischa śr 4,00 mm stożek R.16 ISO 040 5 szt.
10. frez kostny LINDEMANN śr.2,1 15 szt.
11. frez kostny LINDEMANN śr.2,3 15 szt.
12. wiertło diamentowe śr.1,40 mm 10 szt.
13. wiertło diamentowe śr.1,80 mm 10 szt.
14. wiertło diamentowe śr. 2,70 mm 10 szt.
15. wiertło diamentowe śr. 3,5 mm 10 szt.
16. wiertło diamentowe śr. 4,0 mm 10 szt.

Pakiet 4 - Wszczepy zębowe śrubowe

1. średnica 3,5-3,75 mm długość 10 mm 15 szt.
2. średnica 3,5-3,75 mm długość 11,5 mm 15 szt.
3. średnica 3,5-3,75 mm długość 13 mm 20 szt.
4. średnica 3,5-3,75 mm długość 16 mm 5 szt.
5. średnica 3,3 mm długość 11,5 mm 3 szt.
6. średnica 3,3 mm długość 13 mm 3 szt.
7. średnica 3,3 mm długość 16 mm 3 szt.
8. średnica 3,5-3,75 mm długość mniej niż 10 mm 2 szt.
9. średnica 5,0 mm długość 8 mm 2 szt..

.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18095,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19168,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  19168,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19168,06


 • Waluta:
  PLN.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Garmed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-067 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16493,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26511,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  26511,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26511,84


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15253820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 90-153 Łódź, Kopcińskiego 22 Dział Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 3 - Wiertła do wiertarki Aesculap Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Nowy Tomyśl
2011-07-11 19 168,00
Pakiet 4 - Wszczepy zębowe śrubowe Garmed Sp. z o.o.
Warszawa
2011-07-11 26 511,00