Oświęcim: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej .


Numer ogłoszenia: 224432 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej ..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na placach zabaw zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. 4.Zamawiający nie zabezpiecza placu na składowanie urządzeń do realizacji zamówienia. 5.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 6.Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po wykonanych czynnościach. 7.WYMAGANIA OGÓLNE W każdym przypadku, oferowane urządzenia i sposób montażu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i przedmiotowych norm, w tym w szczególności norm z grupy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, ustawy a dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).Spełnienie warunków musi być potwierdzone ważnym dokumentem wystawionym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności TUV z europejską normą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń EN957, oraz Polski Certyfikat Bezpieczeństwa B. PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH URZĄDZENIA ZABAWOWE I SPRZĘT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DOPRECYZOWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, A ZAMÓWIENIE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM SIWZ LUB RÓWNOWAŻNYM POD WZGLĘDEM FUNKCJI URZĄDZEŃ. Urządzenia na placach zabaw wersji Standard - drewno bezrdzeniowe montowane na kotwach. Zestawy zabawowe -konstrukcje nośne wykonane z bezrdzeniowego drewna iglastego o wymiarach 100x100 mm, osadzone - zabetonowane w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokości min. 60 cm, -podesty, pomosty oraz trapy wejściowe wykonane z deski ryflowanej; -elementy boczne oraz daszki wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej; -elementy metalowe malowane proszkowo, -pomosty wiszące mocowane za pomocą łańcuchów ze stali ocynkowanej posiadającej odpowiednie atesty, -ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy nierdzewnej chromoniklowej, -użyte liny - stalowe zbrojone i plecione, pokryte włóknem sztywnym, -wszystkie drewniane elementy szlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, -wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. Huśtawki -konstrukcje nośne wykonane z bezrdzeniowego drewna iglastego o wymiarach 100x100 mm, osadzone - zabetonowane w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokość min. 60 cm, -belka pozioma huśtawek stalowa, -siedziska huśtawek mocowane za pomocą łańcuchów ze stali ocynkowanej posiadającej odpowiednie atesty, -belka nośna huśtawki ważki wykonana z bezrdzeniowego drewna iglastego o przekroju kwadratowym 120x120 mm, -siedziska wykonane z laminowanej wodoodpornej sklejki, -mechanizm wahadłowy huśtawki ważki ułożyskowany, wykonany w sposób trwały pozwalający na bezobsługowe użytkowanie, -wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. Sprężynowce -sprężyny do sprężynowców specjalnie do tego celu konstruowane i testowane o wysokości min. 400 mm, średnicy zwojów 200 mm i grubości 20 mm, -siedziska sprężynowców wykonane ze sklejki wodoodpornej, -urządzenia stylizowane na zwierzęta lub pojazdy, -elementy bujaka różnokolorowe wykonane ze sklejki wodoodpornej; -osadzenie w gruncie, obetonowane, Urządzenia siłowni zewnętrznych -konstrukcja wykonana z rur cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, -siedziska, oparcia, podesty (stopki)- wykonane ze stali ocynkowanej, -śruby metryczne nierdzewne, -nakrętki kołpakowe zabezpieczone przed odkręceniem, 8.Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń dla poszczególnych Rad Osiedli ZADANIE NR 1 - RADA OSIEDLA ZASOLE (ul. Obozowa - Więźniów Oświęcimia): urządzenia do siłowni zewnętrznej: 1.Jeździec konny - 1 szt. 2.Twister - 3 stanowiska - 1 szt. 3.Trenażer nóg - nożyce - 1 stanowisko - 1 szt. urządzenie zabawowe 4.huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt. ZADANIE NR 2 - RADA OSIEDLA BŁONIE (ul. Nideckiego - Bałandy) urządzenia sportowe dla dzieci młodszych 1.mini bramki do piłki nożnej - 2 szt.; Parametry - Rozmiar - ok. 1,15 x 1,60 m, - Głębokość - ok. 65 cm, - Materiał - profil stalowy - 32 mm - Siatka wykonana polipropylenu lub nylonowa, - Certyfikat Bezpieczeństwa B, Bramki do zakotwiczenia w podłożu. 2.zestaw do mini koszykówki - 1 zestaw W skład zestawu wchodzi Słup - malowany proszkowo, fi. 90 mm, składający się z 3 części; Wysięgnik - sztywny wysięgnik przymocowany do słupa dwoma U-śrubami, co pozwala na umieszczenie tablicy z obręczą na dowolnej wysokości dla dzieci, zalecana wysokość 200 -275 cm; Tablica - wykonana z polipropylenu, wymiar 112 x 73 cm, grubość 2 cm; Obręcz - wykonana z pełnego pręta stalowego o 15 mm, podpora z pełnego pręta stalowego fi 10 mm, rozstaw otworów 72 x 63 mm, malowana proszkowo w komplecie z siatką, 3.dostawa i montaż piłkochwytów: Długość 20,00 m , wysokość 3,00 m. Słupy podporowe stalowe fi. 60 mm, gr. ścianki 3,6 mm, malowane na kolor zielony farbami chlorokauczukowymi .Rozstaw słupów pośrednich od 4 m do 6 m, pola skrajne i narożniki od 2,5 m do 3,5 m. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - zielona, oczko siatki: 4,5 x 4,5 cm, grubość splotu 5 mm . Linki stalowe ocynkowane w PCV 4,0 mm, haczyki ocynkowane, śruby rzymskie. ZADANIE NR 3 - RADA OSIEDLA WSCHÓD (ul. Mendelejewa - Skłodowskiej) 1.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe) 2.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka) - 1 szt. ZADANIE NR 4 RADA OSIEDLA DOMKI SZEREGOWE (ul. Żeromskiego): 1.huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt. 2.ławka z oparciem - 2 szt. Wymiar ok. 180 x 60 x 80 cm Konstrukcja stalowa malowana metoda proszkową, oparcie i siedzisko z drewna iglastego malowanego próżniowo, szlifowanego i zabezpieczonego przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. ZADANIE NR 5 - RADA OSIEDLA PÓŁNOC ul. Szpitalna 72 1.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe) 2.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 2 szt. 3.mała zjeżdżalnia ze schodkami - 1 szt. ul. Dąbrowskiego 59 4.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 2 szt. ul. Dąbrowskiego 39 5.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe) 6.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 2 szt. 7.mała zjeżdżalnia ze schodkami - 1 szt. ZADANIE NR 6 - RADA OSIEDLA POŁUDNIE ul. Marchlewskiego - Smoluchowskiego 1.zestaw zabawowy - 1 kpl Skład zestawu -wieża wysoka z dachem 4 szt., -wieża niska bez dachu, -zjeżdżalnia mała, -zjeżdżalnia duża, -pomost z belką, -pomost wiszący, -pomost klocki, -rura strażacka, -koci grzbiet, -podest, -trap. 2.huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt. 3.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe), 4.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak (koń i motor) - 2 szt., 5.siedziska kubełkowe - 2 szt., 6.zestaw do koszykówki - 1 kpl . Skład zestawu do koszykówki -konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 120 cm mocowana do tablicy 90 x 120 cm -tablica do koszykówki , epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo tablica do montażu na boiskach zewnętrznych; -obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową 8 uchwytów , zabezpieczona przed działaniem wpływów atmosferycznych cynkowaniem ogniowym. ZADANIE NR 7 - RADA OSIEDLA ZACHÓD 1.urządzenie linowe typu piramida (wysokość do ok. 3,50 m) - 2 szt. Wymiary urządzenia ok. 5,50 x 5,50x 3,50 m. Konstrukcja urządzenia osadzona na słupie stalowym fi ok. 159 mm, ocynkowanym, malowanym proszkowo. Liny stalowe polipropylenowe fi ok. 16 mm .Zakuwki aluminiowe. Liny krzyżujące skręcane za pomocą łączników wykonanych z wysokoudarowego tworzywa. ZADANIE NR 8- RADA OSIEDLA STARE STAWY 1.zestaw zabawowy - 1 kpl. Elementy składowe zestawu: -wieża bez dachu wysokość podestu ok.120 cm - 1 szt., -rura strażacka - 1 szt., -pomost ruchomy 11 belek - 1 szt., -wieża z dachem wysokość podestu ok.120 cm - 1 szt., -ślizg - 1 szt., -drążki do przewrotów - 1 szt., -wejście - ścianka wspinaczkowa - 1 szt. 2.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak (koń i samolot) - 2 szt. 3.ławka z oparciem - 1 szt. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty zawiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m. in. koszty: zakupu, dostawy i montażu urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie pkt 1, 2, 3 Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie pkt 1, 2, 3 Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie pkt 1, 2, 3 Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie pkt 1, 2, 3 Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga, złożenia następujących dokumentów: 1) opłaconej polisy (ważnej co najmniej do dnia zakończenia realizacji dostawy), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  certyfikaty

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 9.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul.Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej


Numer ogłoszenia: 281566 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 224432 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na placach zabaw zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. 4.Zamawiający nie zabezpiecza placu na składowanie urządzeń do realizacji zamówienia. 5.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 6.Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po wykonanych czynnościach. 7.WYMAGANIA OGÓLNE: W każdym przypadku, oferowane urządzenia i sposób montażu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i przedmiotowych norm, w tym w szczególności norm z grupy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, ustawy a dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).Spełnienie warunków musi być potwierdzone ważnym dokumentem wystawionym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności TUV z europejską normą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń EN957, oraz Polski Certyfikat Bezpieczeństwa B. PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH URZĄDZENIA ZABAWOWE I SPRZĘT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DOPRECYZOWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, A ZAMÓWIENIE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM SIWZ LUB RÓWNOWAŻNYM POD WZGLĘDEM FUNKCJI URZĄDZEŃ. Urządzenia na placach zabaw wersji Standard - drewno bezrdzeniowe montowane na kotwach. Zestawy zabawowe: -konstrukcje nośne wykonane z bezrdzeniowego drewna iglastego o wymiarach 100x100 mm, osadzone - zabetonowane w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokości min. 60 cm, -podesty, pomosty oraz trapy wejściowe wykonane z deski ryflowanej, -elementy boczne oraz daszki wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej, -elementy metalowe malowane proszkowo, -pomosty wiszące mocowane za pomocą łańcuchów ze stali ocynkowanej posiadającej odpowiednie atesty, -ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy nierdzewnej chromoniklowej, -użyte liny - stalowe zbrojone i plecione, pokryte włóknem sztywnym,wszystkie drewniane elementy szlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, -wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. Huśtawki: -konstrukcje nośne wykonane z bezrdzeniowego drewna iglastego o wymiarach 100x100 mm, osadzone - zabetonowane w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokość min. 60 cm, -belka pozioma huśtawek stalowa, -siedziska huśtawek mocowane za pomocą łańcuchów ze stali ocynkowanej posiadającej odpowiednie atesty, -belka nośna huśtawki ważki wykonana z bezrdzeniowego drewna iglastego o przekroju kwadratowym 120x120 mm, -siedziska wykonane z laminowanej wodoodpornej sklejki, -mechanizm wahadłowy huśtawki ważki ułożyskowany, wykonany w sposób trwały pozwalający na bezobsługowe użytkowanie, -wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. Sprężynowce: -sprężyny do sprężynowców specjalnie do tego celu konstruowane i testowane o wysokości min. 400 mm, średnicy zwojów 200 mm i grubości 20 mm, -siedziska sprężynowców wykonane ze sklejki wodoodpornej, -urządzenia stylizowane na zwierzęta lub pojazdy, -elementy bujaka różnokolorowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, -osadzenie w gruncie, obetonowane, Urządzenia siłowni zewnętrznych: -konstrukcja wykonana z rur cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, -siedziska, oparcia, podesty (stopki)- wykonane ze stali ocynkowanej, -śruby metryczne nierdzewne, -nakrętki kołpakowe zabezpieczone przed odkręceniem, 8.Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń dla poszczególnych Rad Osiedli: ZADANIE NR 1 - RADA OSIEDLA ZASOLE (ul. Obozowa - Więźniów Oświęcimia): urządzenia do siłowni zewnętrznej: 1.Jeździec konny - 1 szt. 2.Twister - 3 stanowiska - 1 szt. 3.Trenażer nóg - nożyce - 1 stanowisko - 1 szt. urządzenie zabawowe: 4.huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt. ZADANIE NR 2 - RADA OSIEDLA BŁONIE (ul. Nideckiego - Bałandy): urządzenia sportowe dla dzieci młodszych : 1.mini bramki do piłki nożnej - 2 szt., Parametry: -Rozmiar - ok. 1,15 x 1,60 m, -Głębokość - ok. 65 cm, -Materiał - profil stalowy - 32 mm -Siatka wykonana polipropylenu lub nylonowa, -Certyfikat Bezpieczeństwa B, Bramki do zakotwiczenia w podłożu. 2.zestaw do mini koszykówki -1 zestaw, W skład zestawu w chodzi: Słup-malowany proszkowo, fi. 90 mm, składający się z 3 części, Wysięgnik -sztywny wysięgnik przymocowany do słupa dwoma U-śrubami, co pozwala na umieszczenie tablicy z obręczą na dowolnej wysokości dla dzieci, zalecana wysokość 200 -275 cm, Tablica -wykonana z polipropylenu, wymiar 112 x 73 cm, grubość 2 cm, Obręcz-wykonana z pełnego pręta stalowego o 15 mm, podpora z pełnego pręta stalowego fi 10 mm, rozstaw otworów 72 x 63 mm, malowana proszkowo w komplecie z siatką, 3. dostawa i montaż piłkochwytów: Długość 20,00 m , wysokość 3,00 m. Słupy podporowe stalowe fi. 60 mm, gr. ścianki 3,6 mm, malowane na kolor zielony farbami chlorokauczukowymi .Rozstaw słupów pośrednich od 4 m do 6 m, pola skrajne i narożniki od 2,5 m do 3,5 m. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - zielona, oczko siatki: 4,5 x 4,5 cm, grubość splotu 5 mm . Linki stalowe ocynkowane w PCV 4,0 mm, haczyki ocynkowane, śruby rzymskie. ZADANIE NR 3 - RADA OSIEDLA WSCHÓD (ul. Mendelejewa - Skłodowskiej) 1.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe) 2.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka) - 1 szt. ZADANIE NR 4 RADA OSIEDLA DOMKI SZEREGOWE (ul. Żeromskiego): 1.huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt. 2.ławka z oparciem - 2 szt. Wymiar ok. 180 x 60 x 80 cm Konstrukcja stalowa malowana metoda proszkową, oparcie i siedzisko z drewna iglastego malowanego próżniowo, szlifowanego i zabezpieczonego przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. ZADANIE NR 5 - RADA OSIEDLA PÓŁNOC: ul. Szpitalna 72 1.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe) 2.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 2 szt. 3.mała zjeżdżalnia ze schodkami - 1 szt. ul. Dąbrowskiego 59 4.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 2 szt. ul. Dąbrowskiego 39 5.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe) 6.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 2 szt. 7.mała zjeżdżalnia ze schodkami - 1 szt. ZADANIE NR 6 - RADA OSIEDLA POŁUDNIE: ul. Marchlewskiego - Smoluchowskiego 1.zestaw zabawowy - 1 kpl Skład zestawu: -wieża wysoka z dachem 4 szt., -wieża niska bez dachu;zjeżdżalnia mała, -zjeżdżalnia duża, -pomost z belką, -pomost wiszący, -pomost klocki, -rura strażacka, -koci grzbiet, -podest, -trap. 2.huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt., 3.huśtawka podwójna z belką metalową - 1 szt. (siedzisko kubełkowe + zwykłe), 4.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak (koń i motor) - 2 szt., 5.siedziska kubełkowe - 2 szt., 6.zestaw do koszykówki - 1 kpl . Skład zestawu do koszykówki: -konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 120 cm mocowana do tablicy 90 x 120 cm -tablica do koszykówki , epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo tablica do montażu na boiskach zewnętrznych, -obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową 8 uchwytów , zabezpieczona przed działaniem wpływów atmosferycznych cynkowaniem ogniowym. ZADANIE NR 7 - RADA OSIEDLA ZACHÓD 1.urządzenie linowe typu piramida (wysokość do ok. 3,50 m) - 2 szt. Wymiary urządzenia ok. 5,50 x 5,50x 3,50 m. Konstrukcja urządzenia osadzona na słupie stalowym fi ok. 159 mm, ocynkowanym, malowanym proszkowo. Liny stalowe polipropylenowe fi ok. 16 mm .Zakuwki aluminiowe. Liny krzyżujące skręcane za pomocą łączników wykonanych z wysokoudarowego tworzywa. ZADANIE NR 8- RADA OSIEDLA STARE STAWY 1.zestaw zabawowy - 1 kpl. Elementy składowe zestawu: -wieża bez dachu wysokość podestu ok.120 cm - 1 szt., -rura strażacka - 1 szt., -pomost ruchomy 11 belek - 1 szt., -wieża z dachem wysokość podestu ok.120 cm - 1 szt., -ślizg - 1 szt., -drążki do przewrotów - 1 szt., -wejście - ścianka wspinaczkowa - 1 szt. 2.huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak (koń i samolot) - 2 szt. 3.ławka z oparciem - 1 szt. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty zawiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m. in. koszty: zakupu, dostawy i montażu urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J.Oziębło, {Dane ukryte}, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101662,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  106615,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  106615,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  137034,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22443220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 74 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 9
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J.Oziębło
Jarosław
2013-07-18 106 615,00