Łódź: Dostawa wszczepów zębowych i narzędzi do operacji zeza 43/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 228646 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wszczepów zębowych i narzędzi do operacji zeza 43/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Pakiet 1 - Płytki i śruby tytanowe - system Mini i Mikro, siatki tytanowe oraz dystraktory, wiertła i inne narzędzia do osteosyntezy

1.Wkręty kostne tytanowe, system MINI o średnicy 2,0 mm, o długości 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 1250szt
2.Wkręty kostne tytanowe, system MINI długie o średnicy 2,0 mm, o długości 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 350szt
3.Wkręty kostne tytanowe ratunkowe o średnicy 2,3 mm, o długości 7 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 15szt
4.Płytka prosta tytanowa systemu MINI, 40-otworowa - niesterylna - 50szt
5.Płytki tytanowe MINI kształtowe różnych długości: L 4-otworowe, prawe i lewe; T 5- i 6-otworowe, proste i skośne, Y 5-otworowe - niesterylne - 45szt
6.Płytki tytanowe MINI kształt X 6-otworowe (3/3), krótkie i długie - niesterylne - 15szt
7.Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO o średnicy 1,5 mm, o długości 4 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 250szt
8.Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - ratunkowe o średnicy 1,8 mm, o długości 5 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 15szt
9.Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - o średnicy 1,5 mm, o długości 5 mm, 6 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 600szt
10.Płytka tytanowa - system MIKRO (1,5 mm), prosta 16-otworowa - niesterylna - 45szt
11.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), łukowe 6-, 8-, 10-otworowa - niesterylne - 70szt
12.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt Y, 5-otworowe (3/3) - niesterylne - 10szt
13.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt X, 6-otworowe (3/3), różne długości - niesterylne - 12szt
14.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt L, 4-otworowe (2/3), lewe i prawe, różne długości - niesterylne - 15szt
15.Płytka wchłaniana 8-otworowa, łukowa, materiał PDLLA do osteosyntezy twarzoczaszki i implantologii szczękowej z użyciem nitów wchłanianych - sterylna - 5szt
16.Płytka wchłaniana , 5-otworowa, kształtowa o średnicy 23mm, siatkowa - perforowana; materiał PDLLA do osteosyntezy dna oczodołu z użyciem nitów wchłanianych - sterylna - 5szt
17.Nit kostny resorbowalny średnicy 2,1 x 5mm, materiał PDLLA, do osteosyntezy twarzoczaszki i implantologii szczękowej; sterylny (op jednostkowe max. 5szt) - 70szt
18.Wiertło spiralne o średnicy 1,6 x 6 mm, do osteosyntezy twarzoczaszki z użyciem nitów resorbowalnych o średnicy 2,1 mm, dł. Całkowita 20mm, trzon cylindryczny, systemu dental - 2szt
19.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 5szt
20.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 24 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 3szt
21.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 5 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 5szt
22.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 5szt
23.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 15 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 3szt
24.Śruby IMF model Rom, lang - 20szt
25.Narzędzie do doginania płytek mini - 2szt
26.Narzędzie do doginania płytek micro - 2szt
27.Narzędzie do modelowania płytek mini - 2szt
28.Narzędzie do modelowania płytek micro - 2szt
29.Śrubokręt do śrub mini - 3szt
30.Śrubokręt do śrub micro - 3szt
31.Narzędzie do obcinania płytek mini i micro - 2szt
32.Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80x80 mm, średnica oczka 0,1 mm - 3szt
33.Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80-84x50-53 mm ,grubość siatki 0,3 mm - 3szt
34.Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo-czaszki, wielkość 80-85x50-53 mm,grubość siatki 0,2 mm - 3szt
35.Płytka rekonstrukcyjna żuchwy obustronna, tytanowa, o grubości 3 mm, liczba oczek 6+20+6 - 4szt
36.Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 9 mm, niesterylne (op jednostkowe max. 5 szt) - 50szt
37.Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 11 mm, niesterylne (op jednostkowe max. 5 szt) - 50szt
38.Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 13 mm, niesterylne - 50szt
39.Wiertła do osteosyntezy żuchwy o średnicy 2,2 mm i długosci 70 mm - 3szt
40.Kaseta na płytki i śruby MICRO - 2szt
41.Kaseta na płytki i śruby MINI - 2szt

Pakiet 2 - Wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego

1.Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 027, 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 60szt
2.Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
3.Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
4.Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
5.Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, typ Lindemanna długość 44,5 mm, wysokość części tnącej 11 mm - 20szt
6.Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie stożka. Długość wiertła 19 mm, długość części tnącej 10 mm, o przekroju 012, 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość przekroju w zapotrzebowaniu) - 30szt
7.Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 25 mm, średnica części tnącej 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) - 20szt
8.Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 19 mm, średnica części tnącej 021, 023, 025 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) - 20szt
9.Wiertło z węglików spiekanych do turbiny, długość 19 mm, wielkość główki o przekroju 0,16, 018, 021 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
10.Wiertło z węglików spiekanych do kątnicy, długość 26 mm, wielkość główki o przekroju 018, 023, 027 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
11Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 010, 014, 0,18, 0,23 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 30szt

Pakiet 3 - Narzędzia do operacji zeza (na pozycje)

1.Szczypce chirurgiczne : zakrzywione 20 mm ząbkowane szczęki, uchwyt w kształcie pierścienia z blokadą zapadkową, 99 mm - 10szt
2.Szczypce chirurgiczne : proste 20 mm ząbkowane szczęki, uchwyt w kształcie pierścienia z blokadą zapadkową, 99 mm - 2szt
3.Nożyczki kątowe Storz: tępo zakończone końce, długość ramion 26 mm od czubków do śruby, 116 mm - 4szt
4.Szczypce Dieffenbach Serrefine: proste 10mm ząbkowane szczęki, polerowane, 36 mm - 6szt
5.Nożyczki rogówkowe Aebeli - 1szt
6.Rozwórki Barraquer: 14 mm końce, długość całkowita 40 mm - 2szt
7.Rozwórki Barraquer: 11 mm końce, długość całkowita 30 mm - 2szt
8.Nożyczki Barraquer do źrenicy: tępe - 2szt
9.Szpatułka do źrenicy: srebrna, szerokość 2mm , długość 136 mm - 1szt
10.Imadło z blokadą: rękojeść okrągła 8 mm, długość całkowita 135 mm, szerokość końcówek 0,6 mm, długość szczęki 10 mm, szczęki tytanowe lekko zakrzywione - 2szt
11.Imadło : rękojeść okrągła 8 mm, długość całkowita 100 mm, szerokość końcówek 0,4 mm, długość szczęki 7,5 mm, szczęki tytanowe lekko zakrzywione - 2szt
12.Pęseta z bloczkiem: dł całkowita 105 mm, rękojeść płaska szer. 10 mm, dł. platformy 6 mm,1x2 zęby 0,3 mm, szer. zakończenia 0,5 mm, platformy i zęby tytanowe. - 1szt
13.Pęseta z bloczkiem: dł całkowita 105 mm, rękojeść okrągła szer. 6 mm, dł. platformy 6 mm, szer. zakończenia 0,3 mm, platformy i zęby tytanowe. - 1szt
14.Mięśniotrzymacz: dł. całkowita 98 mm, szr. rękojeści 8 mm, w szczęce 4 zęby naprzeciwko 4 otworom w drugiej szczęce, z przesuwanym zamknięciem, prawy - 1szt
15.Mięśniotrzymacz: dł. całkowita 98 mm, szr. rękojeści 8 mm, w szczęce 4 zęby naprzeciwko 4 otworom w drugiej szczęce, z przesuwanym zamknięciem, lewy - 1szt
16.Nożyczki: odgięte, delikatne, długość 105 mm - 1szt
17.Haczyk zezowy typ Jamesom - 1szt
18.Haczyk typu Stevens: tępy, mały - 1szt
19.Kopystka z linijką długości15mm ze znacznikiem co 5mm - 1szt
20.Kopystka typ Big Barbie, ostrze zakrzywione 9 mm szerokie - 1szt
21.Nożyczki do mięśnia skośnego, ostrze długości 10 mm, wygięte pod kątem 25° w prawo - 1szt
22.Pęseta prosta długość 90 mm, końce ząbkowane - 1szt
23.a)Soczewki nagałkowe do witrektomii, soczewka płaska - (minus) 57D - 2szt
b)Soczewki nagałkowe do witrektomii, skośna 30° -(minus) 117D - 2szt
c)Pierścień - 2szt.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: -DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, -CERTYFIKAT wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, -ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli), -POWIADOMIENIE Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów), lub -WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r; o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment w/w dokumenty nie są wymagane 2.aktualny katalog - dla oferowanego sprzętu, dopuszcza się katalog w języku angielskim;


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a.w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi, b.w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych. 2.W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Płytki i śruby tytanowe - system Mini i Mikro, siatki tytanowe oraz dystraktory, wiertła i inne narzędzia do osteosyntezy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczypce chirurgiczne : zakrzywione 20 mm ząbkowane szczęki, uchwyt w kształcie pierścienia z blokadą zapadkową, 99 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczypce chirurgiczne : proste 20 mm ząbkowane szczęki, uchwyt w kształcie pierścienia z blokadą zapadkową, 99 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nożyczki kątowe Storz: tępo zakończone końce, długość ramion 26 mm od czubków do śruby, 116 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczypce Dieffenbach Serrefine: proste 10mm ząbkowane szczęki, polerowane, 36 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nożyczki rogówkowe Aebeli.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozwórki Barraquer: 14 mm końce, długość całkowita 40 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozwórki Barraquer: 11 mm końce, długość całkowita 30 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nożyczki Barraquer do źrenicy: tępe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szpatułka do źrenicy: srebrna, szerokość 2mm , długość 136 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Imadło z blokadą: rękojeść okrągła 8 mm, długość całkowita 135 mm, szerokość końcówek 0,6 mm, długość szczęki 10 mm, szczęki tytanowe lekko zakrzywione.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Imadło : rękojeść okrągła 8 mm, długość całkowita 100 mm, szerokość końcówek 0,4 mm, długość szczęki 7,5 mm, szczęki tytanowe lekko zakrzywione.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pęseta z bloczkiem: dł całkowita 105 mm, rękojeść płaska szer. 10 mm, dł. platformy 6 mm,1x2 zęby 0,3 mm, szer. zakończenia 0,5 mm, platformy i zęby tytanowe..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pęseta z bloczkiem: dł całkowita 105 mm, rękojeść okrągła szer. 6 mm, dł. platformy 6 mm, szer. zakończenia 0,3 mm, platformy i zęby tytanowe..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięśniotrzymacz: dł. całkowita 98 mm, szr. rękojeści 8 mm, w szczęce 4 zęby naprzeciwko 4 otworom w drugiej szczęce, z przesuwanym zamknięciem, prawy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięśniotrzymacz: dł. całkowita 98 mm, szr. rękojeści 8 mm, w szczęce 4 zęby naprzeciwko 4 otworom w drugiej szczęce, z przesuwanym zamknięciem, lewy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nożyczki: odgięte, delikatne, długość 105 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Haczyk zezowy typ Jamesom.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 18.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Haczyk typu Stevens: tępy, mały.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kopystka z linijką długości15mm ze znacznikiem co 5mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 20.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kopystka typ Big Barbie, ostrze zakrzywione 9 mm szerokie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 21.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nożyczki do mięśnia skośnego, ostrze długości 10 mm, wygięte pod kątem 25° w prawo.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 22.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pęseta prosta długość 90 mm, końce ząbkowane.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 23.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a)Soczewki nagałkowe do witrektomii, soczewka płaska - (minus) 57D b)Soczewki nagałkowe do witrektomii, skośna 30° -(minus) 117D c)Pierścień.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Dostawa wszczepów zębowych i narzędzi do operacji zeza 43/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 311318 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 228646 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wszczepów zębowych i narzędzi do operacji zeza 43/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Pakiet 1 - Płytki i śruby tytanowe - system Mini i Mikro, siatki tytanowe oraz dystraktory, wiertła i inne narzędzia do osteosyntezy
1.Wkręty kostne tytanowe, system MINI o średnicy 2,0 mm, o długości 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 1250szt
2.Wkręty kostne tytanowe, system MINI długie o średnicy 2,0 mm, o długości 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 350szt
3.Wkręty kostne tytanowe ratunkowe o średnicy 2,3 mm, o długości 7 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 15szt
4.Płytka prosta tytanowa systemu MINI, 40-otworowa - niesterylna - 50szt
5.Płytki tytanowe MINI kształtowe różnych długości: L 4-otworowe, prawe i lewe; T 5- i 6-otworowe, proste i skośne, Y 5-otworowe - niesterylne - 45szt
6.Płytki tytanowe MINI kształt X 6-otworowe (3/3), krótkie i długie - niesterylne - 15szt
7.Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO o średnicy 1,5 mm, o długości 4 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 250szt
8.Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - ratunkowe o średnicy 1,8 mm, o długości 5 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 15szt
9.Wkręty kostne tytanowe, system MIKRO - o średnicy 1,5 mm, o długości 5 mm, 6 mm - niesterylne (op jednostkowe max. 5szt) - 600szt
10.Płytka tytanowa - system MIKRO (1,5 mm), prosta 16-otworowa - niesterylna - 45szt
11.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), łukowe 6-, 8-, 10-otworowa - niesterylne - 70szt
12.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt Y, 5-otworowe (3/3) - niesterylne - 10szt
13.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt X, 6-otworowe (3/3), różne długości - niesterylne - 12szt
14.Płytki tytanowe - system MIKRO (1,5 mm), kształt L, 4-otworowe (2/3), lewe i prawe, różne długości - niesterylne - 15szt
15.Płytka wchłaniana 8-otworowa, łukowa, materiał PDLLA do osteosyntezy twarzoczaszki i implantologii szczękowej z użyciem nitów wchłanianych - sterylna - 5szt
16.Płytka wchłaniana , 5-otworowa, kształtowa o średnicy 23mm, siatkowa - perforowana; materiał PDLLA do osteosyntezy dna oczodołu z użyciem nitów wchłanianych - sterylna - 5szt
17.Nit kostny resorbowalny średnicy 2,1 x 5mm, materiał PDLLA, do osteosyntezy twarzoczaszki i implantologii szczękowej; sterylny (op jednostkowe max. 5szt) - 70szt
18.Wiertło spiralne o średnicy 1,6 x 6 mm, do osteosyntezy twarzoczaszki z użyciem nitów resorbowalnych o średnicy 2,1 mm, dł. Całkowita 20mm, trzon cylindryczny, systemu dental - 2szt
19.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 5szt
20.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (2 mm) śr. 1,5 x 24 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 3szt
21.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 5 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 5szt
22.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 7 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 5szt
23.Wiertło spiralne do osteosyntezy żuchwy i twarzo-czaszki (1,5 mm) śr. 1,1 x 15 mm, długość całkowita 50 mm, trzon cylindryczny - 3szt
24.Śruby IMF model Rom, lang - 20szt
25.Narzędzie do doginania płytek mini - 2szt
26.Narzędzie do doginania płytek micro - 2szt
27.Narzędzie do modelowania płytek mini - 2szt
28.Narzędzie do modelowania płytek micro - 2szt
29.Śrubokręt do śrub mini - 3szt
30.Śrubokręt do śrub micro - 3szt
31.Narzędzie do obcinania płytek mini i micro - 2szt
32.Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80x80 mm, średnica oczka 0,1 mm - 3szt
33.Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo czaszki,wielkość 80-84x50-53 mm ,grubość siatki 0,3 mm - 3szt
34.Siatka tytanowa micro do zabiegów rekonstrukcyjnych twarzo-czaszki, wielkość 80-85x50-53 mm,grubość siatki 0,2 mm - 3szt
35.Płytka rekonstrukcyjna żuchwy obustronna, tytanowa, o grubości 3 mm, liczba oczek 6+20+6 - 4szt
36.Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 9 mm, niesterylne (op jednostkowe max. 5 szt) - 50szt
37.Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 11 mm, niesterylne (op jednostkowe max. 5 szt) - 50szt
38.Wkręty tytanowe do osteosyntezy żuchwy kątowo-stabilne o srednicy 2,7 mm, samogwintujące, o długosci 13 mm, niesterylne - 50szt
39.Wiertła do osteosyntezy żuchwy o średnicy 2,2 mm i długosci 70 mm - 3szt
40.Kaseta na płytki i śruby MICRO - 2szt
41.Kaseta na płytki i śruby MINI - 2szt
Pakiet 2 - Wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego
1.Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 027, 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 60szt
2.Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
3.Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 031, 035 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
4.Wiertło do prostnicy stalowe, długość 70 mm, wielkość główki 040, 045, 050 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
5.Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, typ Lindemanna długość 44,5 mm, wysokość części tnącej 11 mm - 20szt
6.Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie stożka. Długość wiertła 19 mm, długość części tnącej 10 mm, o przekroju 012, 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość przekroju w zapotrzebowaniu) - 30szt
7.Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 25 mm, średnica części tnącej 016, 018 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) - 20szt
8.Wiertło do turbiny diamentowe - w kształcie kulki. Długość wiertła 19 mm, średnica części tnącej 021, 023, 025 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość średnicy w zapotrzebowaniu) - 20szt
9.Wiertło z węglików spiekanych do turbiny, długość 19 mm, wielkość główki o przekroju 0,16, 018, 021 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
10.Wiertło z węglików spiekanych do kątnicy, długość 26 mm, wielkość główki o przekroju 018, 023, 027 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 20szt
11Wiertło do prostnicy z węglików spiekanych, długość 44,5 mm, wielkość główki o przekroju 010, 014, 0,18, 0,23 mm (Zamawiający każdorazowo określi wielkość główki w zapotrzebowaniu) - 30szt
Pakiet 3 - Narzędzia do operacji zeza (na pozycje)
1.Szczypce chirurgiczne : zakrzywione 20 mm ząbkowane szczęki, uchwyt w kształcie pierścienia z blokadą zapadkową, 99 mm - 10szt
2.Szczypce chirurgiczne : proste 20 mm ząbkowane szczęki, uchwyt w kształcie pierścienia z blokadą zapadkową, 99 mm - 2szt
3.Nożyczki kątowe Storz: tępo zakończone końce, długość ramion 26 mm od czubków do śruby, 116 mm - 4szt
4.Szczypce Dieffenbach Serrefine: proste 10mm ząbkowane szczęki, polerowane, 36 mm - 6szt
5.Nożyczki rogówkowe Aebeli - 1szt
6.Rozwórki Barraquer: 14 mm końce, długość całkowita 40 mm - 2szt
7.Rozwórki Barraquer: 11 mm końce, długość całkowita 30 mm - 2szt
8.Nożyczki Barraquer do źrenicy: tępe - 2szt
9.Szpatułka do źrenicy: srebrna, szerokość 2mm , długość 136 mm - 1szt
10.Imadło z blokadą: rękojeść okrągła 8 mm, długość całkowita 135 mm, szerokość końcówek 0,6 mm, długość szczęki 10 mm, szczęki tytanowe lekko zakrzywione - 2szt
11.Imadło : rękojeść okrągła 8 mm, długość całkowita 100 mm, szerokość końcówek 0,4 mm, długość szczęki 7,5 mm, szczęki tytanowe lekko zakrzywione - 2szt
12.Pęseta z bloczkiem: dł całkowita 105 mm, rękojeść płaska szer. 10 mm, dł. platformy 6 mm,1x2 zęby 0,3 mm, szer. zakończenia 0,5 mm, platformy i zęby tytanowe. - 1szt
13.Pęseta z bloczkiem: dł całkowita 105 mm, rękojeść okrągła szer. 6 mm, dł. platformy 6 mm, szer. zakończenia 0,3 mm, platformy i zęby tytanowe. - 1szt
14.Mięśniotrzymacz: dł. całkowita 98 mm, szr. rękojeści 8 mm, w szczęce 4 zęby naprzeciwko 4 otworom w drugiej szczęce, z przesuwanym zamknięciem, prawy - 1szt
15.Mięśniotrzymacz: dł. całkowita 98 mm, szr. rękojeści 8 mm, w szczęce 4 zęby naprzeciwko 4 otworom w drugiej szczęce, z przesuwanym zamknięciem, lewy - 1szt
16.Nożyczki: odgięte, delikatne, długość 105 mm - 1szt
17.Haczyk zezowy typ Jamesom - 1szt
18.Haczyk typu Stevens: tępy, mały - 1szt
19.Kopystka z linijką długości15mm ze znacznikiem co 5mm - 1szt
20.Kopystka typ Big Barbie, ostrze zakrzywione 9 mm szerokie - 1szt
21.Nożyczki do mięśnia skośnego, ostrze długości 10 mm, wygięte pod kątem 25° w prawo - 1szt
22.Pęseta prosta długość 90 mm, końce ząbkowane - 1szt
23.Soczewki nagałkowe do witrektomii, soczewka płaska - (minus) 57D - 2szt Soczewki nagałkowe do witrektomii, skośna 30° -(minus) 117D - 2szt Pierścień - 2szt.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Equip-Med Bogdan Włodarski, {Dane ukryte}, 04-744 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 255303,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  234391,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  234391,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  234391,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Garmed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-067 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13657,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7132,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  7132,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7132,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Endemed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 753,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  216,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  216,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  216,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J.Zych, A.Budyn Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 221,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  135,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  135,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Pomorska 31A, 03-101 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 221,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Endemed Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 52/4, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2068,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1230,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1230,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1998,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polymed Polska Sp. z o.o., 03-101, 03-101 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 487,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  240,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  240,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  240,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Endemed Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 52/4, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1288,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1924,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1924,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J.Zych, A.Budyn Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1248,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1942,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1642,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1942,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J.Zych, A.Budyn Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 501,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  367,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  367,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  367,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J.ZYCH, A.Budyn Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 501,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  395,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  395,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  395,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Endemed Sp. z o.o., ul. 3-go Maja, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 265,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  180,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J.Zych, A.Budyn Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 252,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  136,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  136,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J.Zych, A.Budyn Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 186,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  136,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  136,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  170,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Consultronix Sp. Akcyjna, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 572,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  442,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  442,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  442,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Consultronix Sp. Akcyjna, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 317,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  245,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  245,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  245,65


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
pakiet 3 poz. 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Endemed Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 52/4, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2886,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  358,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  358,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Endemed Sp. z o.o., ul. 3-go maja 52/4, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  40,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  870,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Pomorska 31A, 03-101 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9988,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9878,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22864620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Equip-Med Bogdan Włodarski
Warszawa
2011-09-29 234 391,00
Pakiet 2 Garmed Sp. z o.o.
Warszawa
2011-09-29 7 132,00
Pakiet 3 poz. 4 Endemed Sp. z o.o.
Siedlce
2011-09-29 216,00
Pakiet 3 poz. 6 MDT J.Zych, A.Budyn Sp. Jawna
Kraków
2011-09-29 135,00