Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie wystawy fotograficznej Re-viva! Łódź


Numer ogłoszenia: 335482 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa http://www.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie wystawy fotograficznej Re-viva! Łódź.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Re-viva! Łódź to wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli prezentująca fotografie najpiękniejszych miejsc Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Re-viva! Łódź to wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli przygotowywana przez firmę Jakub Woźniak, która jest pomysłodawcą i wykonawcą ekspozycji. Przedstawiona koncepcja prezentacji fotografii najpiękniejszych miejsc Łodzi stanowi wyjątkowe, dotąd nie prezentowane podejście do ekspozycji autorskich zdjęć. Zaproponowana forma wymaga od widza interakcji z fotografią oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką fotograficzną. Dodatkowym walorem wystawy jest artyzm prezentowanych fotografii oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji artystycznej fotografii reklamowej. Ponadto oferta firmy Jakub Woźniak jest ofertą w pełni spełniającą warunki wykonania i założenia koncepcyjne projektu. Wystawa ma na celu przybliżenie wizerunku Łodzi jako prężnie rozwijającego się nowoczesnego miasta oraz zmian jakie zaszły w Łodzi po upadku przemysłu tekstylnego. Wystawa będzie pokazywać panoramiczne zdjęcia 8 miejsc w Łodzi, które zmieniły się w wyniku rewitalizacji lub powstały na nowo. Wśród prezentowanych miejsc znajdą się: Manufaktura, Pałac Poznańskiego,ms2, 360 - Manufaktura rynek Piotrkowska, Plac Wolności, 360 - plac z widokiem na Piotrkowska Centralne Muzeum Włókiennictwa, skansen, 360 - muzeum ale od strony Parku Lofty Scheiblera, Księży Młyn, Pałac Herbsta, 360 - Księży Młyn Textorial Park Filharmonia Siedziba Łódź Art Center Filmówka, Muzeum Kinematografii, Park Źródliska 360 - Szkoła Filmowa UŁ Wydz. Zarządzania, Paragraf, UŁ Pałacyk - Wydz. Kulturoznawstwa PŁ ul. Wólczańska zrewitalizowane budynki Akademia Muzyczna Al. Piłsudskiego (część-Gazeta, Galeria, Infosys), 360 - Środek skrzyżowania Piłsudskiego/Sienkiewicza. Zdjęca eksponowane będą na specjalnie przygotowanych do tego projektu metalowych stelażach obrotowych. Konstrukcja stelaży będzie pozwalała zwiedzającemu na obracanie zdjęcia, co wywoła pożądany efekt interakcji widza z fotografią. Zdjęcia wydrukowane zostaną na wydruku solwentowym w fotograficznej jakości na folii samoprzylepnej, zalaminowanej laminatem ochronnym, naklejone na podłoże z PCV 4MM ~0,3x1,3+0,2x1,3+0,3x1,3m Celem wystawy jest promocja Miasta wśród przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Biur Regionalnych, oraz Ambasad. Grupą docelową wystawy są osoby pracujące na co dzień w Instytucjach Europejskich, które nie tylko kształtują politykę europejską, ale także oceniają i rozliczają projekty unijne składane również przez Łódź. Osoby, które będą miały okazję obejrzeć wystawę zapamiętają Łódź jako miasto dynamiczne, szybko rozwijające się, potrafiące w sposób efektywny wykorzystywać dziedzictwo poprzemysłowe Miasta. Jakub Woźniak jest młodym, debiutującym twórcą, studentem Wydziału Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W swoim dorobku posiada liczne realizacje fotografii m. in. dla: WOŚP, Polbanku, Aviva, Ceramika Paradyż, Fundacji Zamki Książąt Niemodlińskich. Wykonawca także ma doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, spółkami miasta z: MPK Łódź, Łowiczem oraz wykonywał zdjęcia do projektu Młodzi w Łodzi. Ponadto wybór ten wpisuje się w realizację strategicznego celu miasta polegającą na wpieraniu młodych łódzkich talentów. Na uwagę zasługuje również pozycja artystyczna Jakuba Woźniaka, który biorąc pod uwagę jego młody wiek (26 lat) może poszczycić się dokonaniami w zakresie fotografii w wielu dziedzinach

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Jakub Woźniak, ul. Inowrocławska 14/22, 91-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Przygotowanie wystawy fotograficznej Re-viva! Łódź


Numer ogłoszenia: 359808 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 335482 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie wystawy fotograficznej Re-viva! Łódź.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Re-viva! Łódź to wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli prezentujaca fotografie najmiękniejszych miejsc Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jakub Woźniak, ul. Inowrocławska 14/22, 91-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16157,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19711,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  19711,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19711,54


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Re-viva! Łódź to wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli przygotowywana przez firmę Jakub Woźniak, która jest pomysłodawcą i wykonawcą ekspozycji. Przedstawiona koncepcja prezentacji fotografii najpiękniejszych miejsc Łodzi stanowi wyjątkowe, dotąd nie prezentowane podejście do ekspozycji autorskich zdjęć. Zaproponowana forma wymaga od widza interakcji z fotografią oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką fotograficzną. Dodatkowym walorem wystawy jest artyzm prezentowanych fotografii oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji artystycznej fotografii reklamowej. Ponadto oferta firmy Jakub Woźniak jest ofertą w pełni spełniającą warunki wykonania i założenia koncepcyjne projektu. Wystawa ma na celu przybliżenie wizerunku Łodzi jako prężnie rozwijającego się nowoczesnego miasta oraz zmian jakie zaszły w Łodzi po upadku przemysłu tekstylnego. Wystawa będzie pokazywać panoramiczne zdjęcia 8 miejsc w Łodzi, które zmieniły się w wyniku rewitalizacji lub powstały na nowo. Wśród prezentowanych miejsc znajdą się: Manufaktura, Pałac Poznańskiego,ms2, 360 - Manufaktura rynek Piotrkowska, Plac Wolności, 360 - plac z widokiem na Piotrkowska Centralne Muzeum Włókiennictwa, skansen, 360 - muzeum ale od strony Parku Lofty Scheiblera, Księży Młyn, Pałac Herbsta, 360 - Księży Młyn Textorial Park Filharmonia Siedziba Łódź Art Center Filmówka, Muzeum Kinematografii, Park Źródliska 360 - Szkoła Filmowa UŁ Wydz. Zarządzania, Paragraf, UŁ Pałacyk - Wydz. Kulturoznawstwa PŁ ul. Wólczańska zrewitalizowane budynki Akademia Muzyczna Al. Piłsudskiego ( część-Gazeta, Galeria, Infosys), 360 - Środek skrzyżowania Piłsudskiego/Sienkiewicza. Zdjęcia eksponowane będą na specjalnie przygotowanych do tego projektu metalowych stelażach obrotowych. Konstrukcja stelaży będzie pozwalała zwiedzającemu na obracanie zdjęcia, co wywoła pożądany efekt interakcji widza z fotografią. Zdjęcia wydrukowane zostaną na wydruku solwentowym w fotograficznej jakości na folii samoprzylepnej, zalaminowanej laminatem ochronnym, naklejone na podłoże z PCV 4MM ~0,3x1,3+0,2x1,3+0,3x1,3m Celem wystawy jest promocja Miasta wśród przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Biur Regionalnych, oraz Ambasad. Grupą docelową wystawy są osoby pracujące na co dzień w Instytucjach Europejskich, które nie tylko kształtują politykę europejską, ale także oceniają i rozliczają projekty unijne składane również przez Łódź. Osoby, które będą miały okazję obejrzeć wystawę zapamiętają Łódź jako miasto dynamiczne, szybko rozwijające się, potrafiące w sposób efektywny wykorzystywać dziedzictwo poprzemysłowe Miasta. Jakub Woźniak jest młodym, debiutującym twórcą, studentem Wydziału Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W swoim dorobku posiada liczne realizacje fotografii m. in. dla: WOŚP, Polbanku, Aviva, Ceramika Paradyż, Fundacji Zamki Książąt Niemodlińskich. Wykonawca także ma doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, spółkami miasta z: MPK Łódź, Łowiczem oraz wykonywał zdjęcia do projektu Młodzi w Łodzi. Ponadto wybór ten wpisuje się w realizację strategicznego celu miasta polegającą na wpieraniu młodych łódzkich talentów. Na uwagę zasługuje również pozycja artystyczna Jakuba Woźniaka, który biorąc pod uwagę jego młody wiek (26 lat) może poszczycić się dokonaniami w zakresie fotografii w wielu dziedzinach.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33548220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie wystawy fotograficznej Re-viva! Łódź Jakub Woźniak
ul. Inowrocławska 14/22, 91-033 Łódź, woj. łódzkie
2010-11-06 19 711,00