Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: info@szpitaltoszek.pl
tel: 032 2334112 w. 212
fax: 032 2334325, 2335244
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-01-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 505209-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: 2/PN/DEG/AC/2020
Data publikacji zamówienia: 2020-01-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitaltoszek.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie