Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: beata.skora@zus.pl
tel: 713 606 000
fax: 713 606 497
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-02-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 507616-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: 470000/271/1/2020-ZAP
Data publikacji zamówienia: 2020-01-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 180 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zus.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne