Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: lukasz.sekunda@gmail.com, b.jadam@pcinn.org
tel: 507836617, 665435053
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 517112-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: 02/02/2020
Data publikacji zamówienia: 2020-02-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pcinn.org
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego