Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przetargi10@op.pl
tel: 957 462 502
fax: 957 462 502
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-03-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 517253-N-2020
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2020-02-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne