Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl,
tel: 523 252 702,
fax: 523 252 709
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-04-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 518693-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: WAG.261.1.2.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-03-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.nfz-bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne