Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-04-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 532537-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: OG/1/2020/PN
Data publikacji zamówienia: 2020-04-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.tychy.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania