Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: lukasz.sekunda@gmail.com, b.jadam@pcinn.org
tel: 507836617, 665435053
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-05-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 537476-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: PCI 1/05/2020
Data publikacji zamówienia: 2020-05-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pcinn.org
Informacja dostępna pod: https://zamowienia.pcinn.org/
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego