Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Rzepiennik Strzyżewski 400 , 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rzepiennik-st@zgwrp.org.pl
tel: 146 530 501
fax: 146 530 502
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-06-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 540994-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.6.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-05-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rzepiennik.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg