Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sosir@sosir.slupsk.pl
tel: 59 844 75 33
fax: 598 437 417
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-06-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 549047-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: SOSiR.ZP-I.261.03.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-06-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych