Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretarz@przybiernow.pl
tel: 914 186 451
fax: 914 186 622
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-07-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 554041-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: GPB.271.1.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-06-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.przybiernow.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych