Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, mazowieckie
Dane kontaktowe: email: wladyslaw_sadowski@sggw.pl
tel: 225 931 390
fax: 225 931 391
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-07-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 556054-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: SZP.250.21.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-07-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.sggw.edu.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
33761000-2 Papier toaletowy