Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Bema 100, 15-370 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl,
tel: 85 71 45 171,
fax: 85 71 45 715
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-07-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 556326-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20
Data publikacji zamówienia: 2020-06-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.podlaski.strazgraniczna.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne