Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: lukasz.sekunda@gmail.com, b.jadam@pcinn.org
tel: 507836617, 665435053
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-07-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 559317-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: PCI 1/07/2020
Data publikacji zamówienia: 2020-07-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: https://pcinn.org/
Informacja dostępna pod: https://zamowienia.pcinn.org/
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
39130000-2 Meble biurowe