Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Kościuszki 8, 39-200 Dębica
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: szkola_muzyczna@o2.pl,
tel: 14 670 20 80,
fax: 14 670 20 80
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-08-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 562765-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: 26/261/1/2020.
Data publikacji zamówienia: 2020-07-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: https://zpsmdebica.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń