Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: beata.skora@zus.pl
tel: 713 606 000
fax: 713 606 497
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-08-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 567817-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: 470000/271/9/2020-ZAP
Data publikacji zamówienia: 2020-07-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zus.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
34110000-1 Samochody osobowe