Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Rejtana , 35-959 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: org@univ.rzeszow.pl
tel: 178 721 018
fax: 178 721 262
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-08-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 569476-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: ZP/UR/147/2020
Data publikacji zamówienia: 2020-08-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.ur.edu.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne