Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Nowa, 07-411 Rzekuń, mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przedszkolerzekun@o2.pl
tel: (029) 761 73 79
fax: (029) 761 73 79
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-08-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 570440-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: PSRz.26.2.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-08-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rzekun.pl w zakladce (Zakład Obsługi Gminy)
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne