Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: kontakt@szpitalsredzki.pl,
tel: 612 854 032,
fax: 612 853 645
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-09-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 581649-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: ZP/16/20
Data publikacji zamówienia: 2020-09-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalsredzki.pl
Informacja dostępna pod: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne