Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-10-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 593924-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: ZP/TXSS/3/2020
Data publikacji zamówienia: 2020-10-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 90 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: szczecin.tvp.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne