Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Krzecko 5, 78-314 Sławoborze
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: krzeckodps@ceti.pl
tel: 94 36 47 590
fax: 94 36 47 284
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-12-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 611457-N-2020
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2020-11-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii