Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: goliwa_2705@o2.pl
tel: 172 762 091
fax: 172 760 028
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-12-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 615807-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: 1/2020
Data publikacji zamówienia: 2020-11-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.psm-strzyzow.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
32322000-6 Urządzenia multimedialne