Brak pliku ogłoszenia!
Adres: Przybrodzka 1, 62-090 Cerekwica, wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: halina.wroniecka@rokietnica.pl,
tel: 48 611020420,
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-12-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 759380-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.1.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-11-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków