Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Realizacja kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi zachęcającej do studiowania w Łodzi oraz organizacja konkursu FreeDOM dla Studenta


Numer ogłoszenia: 99942 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi zachęcającej do studiowania w Łodzi oraz organizacja konkursu FreeDOM dla Studenta.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest: I. Druk materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Plakat typu billboard w formacie 504x238 cm, w pełnym kolorze (możliwy druk więcej niż jedego layoutu) - 200 szt. 2. Plakat typu citylight miejski 120cm x 177cm, pełen kolor, (widoczne pole - 100 x 157) wraz z dostarczeniem w terminie do 10.05.2012 r. - 25 szt. 3. Plakat typu Unilight o rozmiarze 100x180 cm wraz z montażem w szkołach ponadgimnazjalnych (Piotrków Tryb., Łowicz, Płock, Włocławek, Częstochowa) w terminie do 01.05.2012 r. - 16 szt 4. Plakat o rozmiarze 178x220 cm, w pełnym kolorze (druk na folii przyklejony na płytę PCV 2 mm przed Dw. Łódź Kaliska) wraz z montażem w terminie do 15.05.2012 r. - 2 szt. 5. Plakat w formacie B2, druk jednostronny, w pełnym kolorze 4+0, jednostronne pokrycie folią błyszczącą, kreda 150 g/m2 wraz z dostarczeniem do Zamawiającego w terminie do 15.05.2012 r. - 500 szt. 6. Banery nad ul. Piotrkowską, nadruk na materiale banerowym, w pełnym kolorze, rozmiar: 9 x 1 m wraz z montażem w terminie do 15.05.2012 r. - 2 szt. 7. Siatka wieloformatowa na ścianie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź Śródmieście, rozmiar 3 x 9 m (róg ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza) 1 szt wraz z montażem w terminie do 15.05.2012 r. - 1 szt. II. Rezerwacja i najem nośników kampanii promocyjo-informacyjnej 1. Rezerwacja i najem powierzchni reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m2 (504x238 cm), lokalizacja: Łódź - ok. 60 szt (okolice Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), region łódzki oraz regiony ościenne (centra miast, okolice szkół ponadgimnazjalnych: Częstochowa - 10 szt., Kielce - 10 szt., Radom - 10 szt. , Kalisz - 10 szt., Płock - 10 szt, Bełchatów - 10 szt., Łowicz - 5 szt., Toruń - 10 szt., Piotrków Tryb.- 10 szt., Rawa Mazowiecka - 5 szt., Kutno - 5 szt., Pabianice - 7 szt., Sieradz - 10 szt., Bydgoszcz - 7 szt., Gdańsk - 4 szt., Poznań - 4 szt., Warszawa - 6 szt., Wrocław - 4 szt., Lublin - 3 szt.) wraz z ekspozycją i kontrolą jakości ekspozycji 200 plakatów przez okres 1 miesiąca w terminie od 15.05. do 15.06.2012 r. Lokalizacje do pisemnej akceptacji Zamawiającego - 200 szt. Tablice we wskazanych miastach powinny być zlokalizowane w pobliżu ulic: Bydgoszcz - Aleja Planu 6-letniego, Fredry Aleksandra, Dworcowa, Glinki, Hetmańska, Jagiellońska, Magnuszewska, Solskiego Ludwika, Toruńska, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury Częstochowa - 1-go Maja, Aleja Armii Krajowej, Aleja Jana Pawła II, Aleja Pokoju, Aleja Wojska Polskiego, Aleja Wolności, Faradaya Michaela, Generała Pułaskiego Kazimierza, Kościuszki Tadeusza, Łódzka, Warszawska Gdańsk - 3-go Maja, Chałubińskiego Tytusa, Chłopska, Jana z Kolna, Obrońców Wybrzeża, Podwale Przedmiejskie, Kalisz, Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Szlak Bursztynowy, Śródmiejska, Warszawska. Kielce - 1-go Maja, Aleja Solidarności, Klonowa, Krakowska, Ogrodowa, Przecznica, Seminaryjska, Warszawska Lublin - Aleja Kraśnicka, Aleje Racławickie, Aleja Unii Lubelskiej, Aleja Solidarności, Narutowicza, Łęczyńska Łódź - Aleja Kościuszki Tadeusza, Aleja Marszałka Rydza Śmigłego, Aleja Mickiewicza Adama, Aleja Politechniki, Aleja Unii Lubelskiej, Aleja Włókniarzy, Aleksandrowska, Broniewskiego Władysława, Generała Dąbrowskiego Jarosława, Inflancka, Jaracza Stefana, Kasprzaka Marcina, Kilińskiego Jana, Legionów, Limanowskiego Bolesława, Łagiewnicka, Milionowa, Narutowicza Gabriela, Nowomiejska, Paderewskiego Ignacego, Pojezierska, Pomorska, Przędzalniana, Przybyszewskiego Stanisława, Rewolucji 1905 r., Rokicińska, Rzgowska, Skargi Piotra, Srebrzyńska, Śląska, Tatrzańska, Tuwima Juliana, Uniwersytecka, Zachodnia, Zamenhofa Ludwika, Zakrzewska, Zawiszy, Zgierska, Zielona, Żeligowskiego Lucjana, Żeromskiego Stefana. Piotrków Trybunalski - Aleja 3-go Maja, Armii Krajowej, Kopernika, Piłsudskiego, Słowackiego Juliusza, Sulejowska, Wojska Polskiego Płock - Aleja Stanisława Jachowicza, Chopina Fryderyka, Kolegialna, Marszałka Piłsudskiego Józefa, Sienkiewicza, Spółdzielcza Poznań - Dmowskiego Romana, Grochowska, Grunwaldzka, Jugosłowiańska, Piątkowska, Żeromskiego Stefana Radom - Aleja Grzecznarowskiego Józefa, Kelles Krauza Kazimierza, Lekarska, Mareckiego Józefa, Słowackiego Juliusza, Szarych Szeregów, Warszawska Radomsko - Brzeźnicka, Kościuszki, Krakowska, Piłsudskiego, Przedborska, Wyszyńskiego Skierniewice - Aleja Niepodległości, 1-go Maja, Gałeckiego, Kościuszki, Kozietulskiego, Piłsudskiego Tomaszów Mazowiecki - Aleja Marszałka Piłsudskiego Józefa, Barlickiego, Jerozolimska, Konstytucji 3-go Maja, Mościckiego, Świętego Antoniego, Warszawska Toruń - Bulwar Filadelfijski, Aleja Solidarności, Chełmińska, Grudziądzka, Legionów, Wały Generała Sikorskiego Władysława Warszawa - Bartoka Beli, Grochowska, Kołowa, Marszałkowska, Nowy Świat, Podleśna, Radarowa, Sobieskiego Jana, Szaserów, Świętego Bonifacego Wrocław - Barlickiego Norberta, Ostrowskiego Aleksandra, Plac Franciszkański, Stalowa, Walecznych, Wejherowska 2. Emisja 30 sekundowego spotu na ekranach LED zlokalizowanych w łódzkich liceach w terminie 01.05. do 31.05.2012 r. - 10 szt. 3. Rezerwacja i najem powierzchni reklamowych typu Unilight zlokalizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych (Piotrków Tryb., Łowicz, Płock, Włocławek, Częstochowa) w terminie 01.05. do 31.05.2012 r. - 16 szt. 4. Emisja 30 - sekundowego spotu reklamowego na ekranie LED zlokalizowanym na Rynku C.H Manufaktura w Łodzi z częstotliwością 6/h przez 12 godz. od poniedziałku do soboty i 6/h przez 11 godz. w niedziele przez okres 30 dni w terminie od 15.05 do 15.06.2012 r. UWAGA: Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż jest w stanie dokonać rezerwacji i najmu nośników w podanych terminach oraz lokalizacjach. III. Zapewnienie nagrody głównej w konkursie FreeDOM dla Studenta Zapewnienie 2 nagród głównych w konkursie - wynajęcie 2 mieszkań w Łodzi, zlokalizowanych w centrum miasta lub w okolicach uczelni (PŁ lub UŁ), z opłaconym z góry na okres 10 miesięcy czynszem najmu oraz zryczałtowanymi opłatami eksploatacyjnymi, do zamieszkania w okresie od 1 października 2012 roku do 31 lipca 2013 roku. Preferowane parametry mieszkań: pow. 30-40m2, M2 lub M3, dobry standard utrzymania, wyposażone w niezbędne do zamieszkania sprzęty AGD (m.in. lodówka, pralka, kuchenka) oraz meble (m.in. łóżko, stół, krzesła, szafa itp.). W ramach działania oczekujemy: przedstawienia do oceny minimum 10 ofert wynajmu mieszkań dla studentów jako nagrody w konkursie przeprowadzenie negocjacji z właścicielami dwóch wybranych mieszkań oraz przygotowanie i podpisanie umów najmu wybranych mieszkań wraz z ich rozliczeniem. uregulowanie należności związanych z podatkiem dochodowym z tytułu wygranych w konkursach, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie niżej dokonanego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1.1 Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.2 Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: (2) dwie usługi zgodne z charakterem przedmiotu Zamówienia, tj. świadczenia usług rezerwacji i najmu nośników typu billboard oraz innych nośników, o wartości co najmniej 123 000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych brutto) łącznie. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN Wykonawca winien przeliczyć ich wartość na PLN przyjmując: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 1.1.3 Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.4 Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.5 Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.2 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 1.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1.1.1 - 1.1.5 oceniane będzie łącznie. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 2.1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zawarty jest w pkt. 1 w niżej wskazanym zakresie. 2.1.1 Zamawiający nie określa dokumentów jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2.1.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 2.1.2.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2.1.2.2 dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2.1.3 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2.1.4 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2.1.5 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.1.6 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1.1.1 - 1.1.5 , Wykonawca zobowiązany jest złożyć oprócz w/w dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.2 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. poprzez złożenie n/w dokumentów: 2.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. - Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ; 2.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 2.3 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 2.2 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia o których mowa w pkt. 2, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 2.4 Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 2.4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 2.2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.4.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do oferty dokument lub dokumenty (np.: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualną umowę spółki itp.), z których będzie wynikało uprawnienie osoby(ób) do złożenia i podpisania oferty: Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby(ób) podpisującej ofertę nie wynika z załączonego(ych) dokumentu(ów), o którym(ych) mowa powyżej do oferty należy załączyć także pełnomocnictwo(a). Zaleca się, aby pełnomocnictwo(a) zawierało co najmniej: a) wskazanie podmiotu (podmiotów, w przypadku Wykonawców występujących wspólnie); b) określenie celu gospodarczego oraz zakresu umocowania; c) wskazanie pełnomocnika(ów) upoważnionego(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) w postępowaniu (składania w jego(ich) imieniu oświadczeń woli i wiedzy) lub reprezentowania jego(ich) w postępowaniu i do zawarcia umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo(a) musi(muszą) być udzielone przez wszystkich uprawnionych Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo(a) należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką). 5. Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z SIWZ i dołączone do oferty.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.04.2012 godzina 14:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin wykonania zamówienia: data rozpoczęcia: 01.05.2012 r. i data zakończenia: 15.09.2012 r. Dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy: Umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli dotyczy, a Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty). Umowę spółki cywilnej, jeśli dotyczy, (jeżeli Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty). Umowę lub projekty umów z podwykonawcami, jeśli dotyczy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Realizacja kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi zachęcającej do studiowania w Łodzi oraz organizacja konkursu FreeDOM dla Studenta


Numer ogłoszenia: 157904 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 99942 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi zachęcającej do studiowania w Łodzi oraz organizacja konkursu FreeDOM dla Studenta.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest: I. Druk materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Plakat typu billboard w formacie 504x238 cm, w pełnym kolorze (możliwy druk więcej niż jedego layoutu) - 200 szt. 2. Plakat typu citylight miejski 120cm x 177cm, pełen kolor, (widoczne pole - 100 x 157) wraz z dostarczeniem w terminie do 10.05.2012 r. - 25 szt. 3. Plakat typu Unilight o rozmiarze 100x180 cm wraz z montażem w szkołach ponadgimnazjalnych (Piotrków Tryb., Łowicz, Płock, Włocławek, Częstochowa) w terminie do 01.05.2012 r. - 16 szt 4. Plakat o rozmiarze 178x220 cm, w pełnym kolorze (druk na folii przyklejony na płytę PCV 2 mm przed Dw. Łódź Kaliska) wraz z montażem w terminie do 15.05.2012 r. - 2 szt. 5. Plakat w formacie B2, druk jednostronny, w pełnym kolorze 4+0, jednostronne pokrycie folią błyszczącą, kreda 150 g/m2 wraz z dostarczeniem do Zamawiającego w terminie do 15.05.2012 r. - 500 szt. 6. Banery nad ul. Piotrkowską, nadruk na materiale banerowym, w pełnym kolorze, rozmiar: 9 x 1 m wraz z montażem w terminie do 15.05.2012 r. - 2 szt. 7. Siatka wieloformatowa na ścianie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź Śródmieście, rozmiar 3 x 9 m (róg ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza) 1 szt wraz z montażem w terminie do 15.05.2012 r. - 1 szt. II. Rezerwacja i najem nośników kampanii promocyjo-informacyjnej 1. Rezerwacja i najem powierzchni reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m2 (504x238 cm), lokalizacja: Łódź - ok. 60 szt (okolice Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), region łódzki oraz regiony ościenne (centra miast, okolice szkół ponadgimnazjalnych: Częstochowa - 10 szt., Kielce - 10 szt., Radom - 10 szt. , Kalisz - 10 szt., Płock - 10 szt, Bełchatów - 10 szt., Łowicz - 5 szt., Toruń - 10 szt., Piotrków Tryb.- 10 szt., Rawa Mazowiecka - 5 szt., Kutno - 5 szt., Pabianice - 7 szt., Sieradz - 10 szt., Bydgoszcz - 7 szt., Gdańsk - 4 szt., Poznań - 4 szt., Warszawa - 6 szt., Wrocław - 4 szt., Lublin - 3 szt.) wraz z ekspozycją i kontrolą jakości ekspozycji 200 plakatów przez okres 1 miesiąca w terminie od 15.05. do 15.06.2012 r. Lokalizacje do pisemnej akceptacji Zamawiającego - 200 szt. Tablice we wskazanych miastach powinny być zlokalizowane w pobliżu ulic: Bydgoszcz - Aleja Planu 6-letniego, Fredry Aleksandra, Dworcowa, Glinki, Hetmańska, Jagiellońska, Magnuszewska, Solskiego Ludwika, Toruńska, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury Częstochowa - 1-go Maja, Aleja Armii Krajowej, Aleja Jana Pawła II, Aleja Pokoju, Aleja Wojska Polskiego, Aleja Wolności, Faradaya Michaela, Generała Pułaskiego Kazimierza, Kościuszki Tadeusza, Łódzka, Warszawska Gdańsk - 3-go Maja, Chałubińskiego Tytusa, Chłopska, Jana z Kolna, Obrońców Wybrzeża, Podwale Przedmiejskie, Kalisz, Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Szlak Bursztynowy, Śródmiejska, Warszawska. Kielce - 1-go Maja, Aleja Solidarności, Klonowa, Krakowska, Ogrodowa, Przecznica, Seminaryjska, Warszawska Lublin - Aleja Kraśnicka, Aleje Racławickie, Aleja Unii Lubelskiej, Aleja Solidarności, Narutowicza, Łęczyńska Łódź - Aleja Kościuszki Tadeusza, Aleja Marszałka Rydza Śmigłego, Aleja Mickiewicza Adama, Aleja Politechniki, Aleja Unii Lubelskiej, Aleja Włókniarzy, Aleksandrowska, Broniewskiego Władysława, Generała Dąbrowskiego Jarosława, Inflancka, Jaracza Stefana, Kasprzaka Marcina, Kilińskiego Jana, Legionów, Limanowskiego Bolesława, Łagiewnicka, Milionowa, Narutowicza Gabriela, Nowomiejska, Paderewskiego Ignacego, Pojezierska, Pomorska, Przędzalniana, Przybyszewskiego Stanisława, Rewolucji 1905 r., Rokicińska, Rzgowska, Skargi Piotra, Srebrzyńska, Śląska, Tatrzańska, Tuwima Juliana, Uniwersytecka, Zachodnia, Zamenhofa Ludwika, Zakrzewska, Zawiszy, Zgierska, Zielona, Żeligowskiego Lucjana, Żeromskiego Stefana. Piotrków Trybunalski - Aleja 3-go Maja, Armii Krajowej, Kopernika, Piłsudskiego, Słowackiego Juliusza, Sulejowska, Wojska Polskiego Płock - Aleja Stanisława Jachowicza, Chopina Fryderyka, Kolegialna, Marszałka Piłsudskiego Józefa, Sienkiewicza, Spółdzielcza Poznań - Dmowskiego Romana, Grochowska, Grunwaldzka, Jugosłowiańska, Piątkowska, Żeromskiego Stefana Radom - Aleja Grzecznarowskiego Józefa, Kelles Krauza Kazimierza, Lekarska, Mareckiego Józefa, Słowackiego Juliusza, Szarych Szeregów, Warszawska Radomsko - Brzeźnicka, Kościuszki, Krakowska, Piłsudskiego, Przedborska, Wyszyńskiego Skierniewice - Aleja Niepodległości, 1-go Maja, Gałeckiego, Kościuszki, Kozietulskiego, Piłsudskiego Tomaszów Mazowiecki - Aleja Marszałka Piłsudskiego Józefa, Barlickiego, Jerozolimska, Konstytucji 3-go Maja, Mościckiego, Świętego Antoniego, Warszawska Toruń - Bulwar Filadelfijski, Aleja Solidarności, Chełmińska, Grudziądzka, Legionów, Wały Generała Sikorskiego Władysława Warszawa - Bartoka Beli, Grochowska, Kołowa, Marszałkowska, Nowy Świat, Podleśna, Radarowa, Sobieskiego Jana, Szaserów, Świętego Bonifacego Wrocław - Barlickiego Norberta, Ostrowskiego Aleksandra, Plac Franciszkański, Stalowa, Walecznych, Wejherowska 2. Emisja 30 sekundowego spotu na ekranach LED zlokalizowanych w łódzkich liceach w terminie 01.05. do 31.05.2012 r. - 10 szt. 3. Rezerwacja i najem powierzchni reklamowych typu Unilight zlokalizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych (Piotrków Tryb., Łowicz, Płock, Włocławek, Częstochowa) w terminie 01.05. do 31.05.2012 r. - 16 szt. 4. Emisja 30 - sekundowego spotu reklamowego na ekranie LED zlokalizowanym na Rynku C.H Manufaktura w Łodzi z częstotliwością 6/h przez 12 godz. od poniedziałku do soboty i 6/h przez 11 godz. w niedziele przez okres 30 dni w terminie od 15.05 do 15.06.2012 r. UWAGA: Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż jest w stanie dokonać rezerwacji i najmu nośników w podanych terminach oraz lokalizacjach. III. Zapewnienie nagrody głównej w konkursie FreeDOM dla Studenta Zapewnienie 2 nagród głównych w konkursie - wynajęcie 2 mieszkań w Łodzi, zlokalizowanych w centrum miasta lub w okolicach uczelni (PŁ lub UŁ), z opłaconym z góry na okres 10 miesięcy czynszem najmu oraz zryczałtowanymi opłatami eksploatacyjnymi, do zamieszkania w okresie od 1 października 2012 roku do 31 lipca 2013 roku. Preferowane parametry mieszkań: pow. 30-40m2, M2 lub M3, dobry standard utrzymania, wyposażone w niezbędne do zamieszkania sprzęty AGD (m.in. lodówka, pralka, kuchenka) oraz meble (m.in. łóżko, stół, krzesła, szafa itp.). W ramach działania oczekujemy: przedstawienia do oceny minimum 10 ofert wynajmu mieszkań dla studentów jako nagrody w konkursie przeprowadzenie negocjacji z właścicielami dwóch wybranych mieszkań oraz przygotowanie i podpisanie umów najmu wybranych mieszkań wraz z ich rozliczeniem. uregulowanie należności związanych z podatkiem dochodowym z tytułu wygranych w konkursach, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MKowalczyk s.c. M. Kowalczyk A. Maciejewska,, ul. Piotrkowska 49, 90-413 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 209301,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  224181,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  224181,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  256455,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9994220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi zachęcającej do studiowania w Łodzi oraz organizacja konkursu FreeDOM dla Studenta MKowalczyk s.c. M. Kowalczyk A. Maciejewska,
ul. Piotrkowska 49, 90-413 Łódź, woj. łódzkie
2012-05-16 224 181,00