Wynik przetargu

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 13329720100 Data Udzielenia: 2010-05-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30197630-1 Papier do drukowania
30197644-2 Papier kserograficzny
30199230-1 Koperty
30199310-6 Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Materiały papiernicze (KOPERTY) PRO OFFICE SP. Z O.O.
KATOWICE
1 623,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-05-25
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301992301
301976301
301976442
301993106
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 623,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 623,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 623,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 213,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: Dostawa materiałów papierniczych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 133297 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów papierniczych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: I.Część I zamówienia - MATERIAŁY PAPIERNICZE (koperty): a.Koperta samoklejąca format C5 biała o rozmiarze 162x229mm; gramatura minimum 90g na m2; 500 szt. w opak. b.Koperta samoklejąca format B4 biała o rozmiarze 250x353mm; gramatura minimum 90g na m2; 250 szt.w opak. c.Koperta samoklejąca z zabezpieczeniem powietrznym format 16F biała o rozmiarze wewnętrznym 220x340mm; o rozmiarze zewnętrznym 240x350mm; 10 szt. w opak. II.Część II zamówienia - MATERIAŁY PAPIERNICZE (papier A4 uniwersalny, papier A3 uniwersalny i papier komputerowy): a.Papier w formacie A4 spełniający następujące wymagania: papier biały, matowy, nie powlekany dwustronnie maszynowo gładzony, przeznaczony do jedno lub dwustronnego powielania na wszelkiego typu kserokopiarkach oraz do drukarek laserowych; Gramatura papieru 80g na m2; Białość średnia z obu stron: minimum 146 wg CIE, ryza 500 w arkuszu. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. b.Papier w formacie A3 spełniający następujące wymagania: papier biały, matowy, nie powlekany dwustronnie maszynowo gładzony, przeznaczony do jedno lub dwustronnego powielania na wszelkiego typu kserokopiarkach oraz do drukarek laserowych; Gramatura papieru 80g na m2; Białość średnia z obu stron: minimum 146 wg CIE, ryza 500 w arkuszu. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. c.Papier komputerowy 240x12x3, kolor, 600 składek, standard pierwsza warstwa CB 54-56 g na m2, pośrednie warstwy CFB 53-54 g na m2, ostatnia warstwa CF 54-57 g na m2, samokopiujący, bezdrzewny, bezpyłowy, bezchlorkowy, 5 lat gwarancji na zdolność kopiowania, trwałość kopiowania 25 lat, typ Emerson lub równoważny. d.Papier komputerowy 360x12x1, 60g na m2, 2000 składek, bezdrzewny, bezpyłowy, bezchlorkowy, 5 lat gwarancji na zdolność kopiowania, trwałość kopiowania 25 lat, typ Emerson lub równoważny. e.Papier komputerowy 390x12x1, 60g/m2, 2000 składek, bezdrzewny, bezpyłowy, bezchlorkowy, 5 lat gwarancji na zdolność kopiowania, trwałość kopiowania 25 lat, typ Emerson lub równoważny. f.Papier komputerowy 390x12x2, kolor, 900 składek, standard pierwsza warstwa CB 54-56 g na m2, pośrednie warstwy CFB 53-54 g na m2, ostatnia warstwa CF 54-57 g na m2, samokopiujący, bezdrzewny, bezpyłowy, bezchlorkowy, 5 lat gwarancji na zdolność kopiowania, trwałość kopiowania 25 lat, typ Emerson lub równoważny. III.Część III zamówienia - MATERIAŁY PAPIERNICZE (papier do urządzeń poligraficznych) 1.Papier do druku cyfrowego, min. klasy A, format SR A3 (450x320mm); kolor biały, wygładzany, odpylony, powierzchnia typu matt; do druku dwustronnego, kierunek ułożenia włókien zgodny do dalszej obróbki introligatorskiej o następujących parametrach: a.gramatura 100g na m2, grubość: 110+-2 mikrony, gładkość max.50 ml na min, białość CIE D65: 164+-3, nieprzezroczystość min. 90%, ryza=500 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. b.gramatura 120g na m2, grubość: 125+-2 mikrony, gładkość max.50 ml na min, białość CIE D65: 164+-3, nieprzezroczystość min. 95%, ryza=250 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. c.gramatura 160g na m2, grubość: 170+-2 mikrony, gładkość max.50 ml na min, białość CIE D65: 164+-3, nieprzezroczystość min. 96%, ryza=250 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. d.gramatura 200g na m2, grubość: 200+-2 mikrony, gładkość max.50 ml na min, białość CIE D65: 164+-3, nieprzezroczystość min. 98%, ryza=250 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. e.gramatura 250g/m2, grubość: 260+-5 mikrony, gładkość max.50 ml na min, białość CIE D65: 164+-3, nieprzezroczystość min. 98%, ryza=125 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. f.gramatura 280g na m2, grubość: 280+-5 mikrony, gładkość max.50 ml na min, białość CIE D65: 164+-3, nieprzezroczystość min. 98%, ryza=150 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. 2.Papier do druku cyfrowego, min. klasy A, format SR A3 (450x320mm), kolor biały, powlekany obustronnie, odpylony, powierzchnia typu gloss, do druku dwustronnego, kierunek ułożenia włókien zgodny do dalszej obróbki introligatorskiej o następujących parametrach: a.gramatura 210g na m2, grubość: 175+-2 mikrony, gładkość max.40 ml na min, białość CIE D65: 130+-3, nieprzezroczystość min. 98%, ryza=250 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. 3.Papier do druku cyfrowego, min. klasy B, kolor biały, niepowlekany, odpylony, do druku dwustronnego, kierunek ułożenia włókien zgodny do dalszej obróbki introligatorskiej, białość CIE D65: 150+-3, o następujących parametrach: a.gramatura 80g na m2, format A4 (210x297mm), ryza=500 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie. b.gramatura 80g na m2, format A3 (420x297mm), ryza=500 arkuszy. Papier w całości dostaw musi być jednolity pod względem miejsca produkcji (ten sam producent). Data produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. Nazwa producenta i nazwa handlowa papieru musi być podana w składanej ofercie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.92.30-1, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.19.93.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Materiały papiernicze (KOPERTY)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRO OFFICE SP. Z O.O., AL. KORFANTEGO 179 B, 40-153 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2093,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1623,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1623,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2213,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Materiały papiernicze (PAPIER UNIWERSALNY A3 i A4 ORAZ PAPIER KOMPUTEROWY)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRO OFFICE SP. Z O.O., AL. KORFANTEGO 179 B, 40-153 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11313,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9825,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9825,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11861,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Materiały papiernicze (PAPIER DO URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EXTRA.COM BOGUSŁAW GORZELA, ul. JANA III SOBIESKIEGO 14, 40-082 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55598,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  55598,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77782,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostepne o ustalonych standardach jakościowych (art. 70 ustawy Pzp).