Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 30,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 30,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 30,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 25,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 15,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 15,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 15,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 10,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 10,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 5,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 5,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 5,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 80,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 20,0%