loading
img-bg

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Kontrahentów

Poniższy obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczy wyłącznie danych Użytkowników, rejestrujących się w serwisie Zamówienia 2.0. Jeżeli chcesz poznać cele i zasady przetwarzania danych gromadzonych ze źródeł publicznych na temat zamówień publicznych przeczytaj "Zasady Przetwarzania Danych Gromadzonych Automatycznie"

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy co następujące:


Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych gromadzonych, archiwizowanych, przetwarzanych oraz publikowanych w ramach serwisu Zamówienia 2.0 jest ZP20 Piotr Markowski z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B o numerze NIP: 9482256434.


Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pocztą tradycyjną na adres „ZP20 Piotr Markowski Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, Warszawa” lub pocztą elektroniczną pod adresem office@zp20.pl.


Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.


Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Użytkowników serwisu podczas zakładania konta w formularzu rejestracyjnym.


Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy następujące dane osobowe zwykłe:

  • e-mail - jedyna dana wymagana podczas rejestracji konta
  • Dane firmy (Nazwa, Adres, NIP) - wymagane wyłącznie w przypadku zauku usług płatnych

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Celem przetwarzania danych Użytkowników (adresu e-mail) jest:

  • umożliwienie świadczenia dodatkowych usług za pośrednictwem serwisu wymagających konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • przesyłanie wiadomości marketingowych w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Celem przetwarzania danych firmy, jest umożliwienie świadczenia usług płatnych i dokonywania rozliczeń za te usługi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis Zamówienia 2.0 gromadzi i przetwarzane dane Użytkowników i Kontrahentów na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (art. 6 ust. 1 lit. b), RODO, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora?
  • przechowywanie danych rachunkowych Kontrahentów – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przepisy Ustawy o rachunkowości
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

Przez jaki okres przetwarzamy dane w tym dane osobowe?

Dane użytkowników w Serwisie będą przechowywane przez okres świadczenia usług. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować i samodzielnie skasować wszelkie swoje dane osobowe.

Dane osobowe zawarte w danych firmowych do celów rozliczeń będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat do maksymalnie 6 lat od daty wystawienia ostatniej Faktury VAT przez Właściciela serwisu.


Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

W przypadku danych wprowadzonych w serwisie, odbiorcą danych jest Administrator danych i jego pracownicy oraz firmy IT świadczące usługi na rzecz Administratora, w celu umożliwienia i podtrzymania świadczenia usług Serwisu.

W przypadku danych firm, dostęp do danych posiada Administrator danych i jego pracownicy, biuro rachunkowe obsługujące Administratora, a w przypadku korespondencji standardowej, partner Adminisrtatora w cakresie obsługi sekretariatu.

Z wyżej wymienionymi podmiotami Administrator danych posiada zawarte Umowy, zabezpieczające Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.


Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).


Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do Państwa danych osobowych - uzyskania dostępu do nich, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła, oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, realizowane poprzez informację zamieszczoną na tej podstronie.

sprostowania Państwa danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła

usunięcia Państwa danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych.

przenoszenia danych osobowych - otrzymania od Administratora, Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.