loading
img-bg

WspółpracaWATCHDOG POLSKA

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska dba o to, by prawa obywateli były przestrzegane i aby mogli oni wpływać na działania władzy. Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

Uczelnia Collegium Civitas

Collegium Civitas to niepubliczna uczelnia akademicka w Warszawie powstała w 1997 roku. Od 17 lat misją uczelni jest oferowanie studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie, umożliwianie młodym ludziom zdobywania praktycznych umiejętności, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich.

Logintrade S.A.

Misją firmy Logintrade jest ułatwianie komunikacji pomiędzy kupcami i sprzedawcami w segmencie B2B poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań e-procurement.

Fundacja „Instytut Mikromakro”

Think-tank fundacji stawia na popularyzację strategicznego myślenia o państwie, społeczeństwie i gospodarce zarówno w skali mikro – na poziomie lokalnej grupy działania, samorządu czy też firmy, jak i w skali makro – na poziomie ogólnokrajowym i globalnym. „Programujemy przyszłość” – oto ich motto.

Fundacja im. Stefana Batorego

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Do priorytetowych zadań Fundacji należy poprawa jakości polskiej demokracji, wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

Corruption Research Center Budapest

Celem CRCP jest systematycznie badanie przyczyn, właściwości oraz skutków niskiej jakości zamówień publicznych, korupcji i braku regulacji.

Government Transparency Institute

Celem Instytutu jest badanie zjawisk i danych związanych z działalnością rządów europejskich na podstawie analizy zbiorów Big Data.