loading
img-bg

Artykuły i aktualności serwisu Zamówienia 2.0Awaria serwisu Zamówienia 2.0

Szanowni Państwo! Pragnę poinformować, że dnia 08 grudnia 2019 roku nastąpiła poważna awaria serwera, na którym działał serwis Zamówienia 2.0. Awaria była na tyle poważna, że uniemożliwiła przywrócenie serwisu przez ponad miesiąc. Obecnie serwis został uruchomiony [...]

2020-01-01

Elektronizacja Zamówień Publicznych - jak wdrożyć komunikację elektroniczną i uchronić się przed błędnymi interpretacjami

Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) wprowadza od 18 kwietnia 2018 roku obowiązek obsługi dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski [...]

2018-04-04

Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji

W dniu 11 grudnia 2017r., w Warszawie, Grupa Doradcza KZP organizuje kolejną konferencję pod tytułem: „Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji” . Celem tej konferencji jest umożliwienie jak najszerszemu gronu Wykonawców i [...]

2017-10-24

Świadomy zamawiający - prawo konkurencji w przetargach publicznych - Recenzja

POLECAMY DARMOWE SZKOLENIE: Ostatnio trafiłem na szkolenie organizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem zmów przetargowych.  Ponieważ temat korupcji i konkurencyjności w zamówieniach publicznych [...]

2017-08-10

Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych - konferencja

Zapraszamy na konferencję pt. „CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE”, organizowaną przez Grupę Doradczą KZP, która odbędzie się 24 maja 2017r. w Warszawie. Podczas konferencji zostanie przedstawiona analiza zagadnień uwzględniająca różne punkty widzenia. Prelegentami [...]

2017-05-10

Systemy informacji o zamówieniach publicznych w Polsce i w Europie

Zamówienia publiczne mają znaczny udział w budżecie państw. Zróżnicowanie pod względem skali jest spore, przy czym średnia dla krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynosi 29%. W Polsce wydaje się około 28,2% środków publicznych za pośrednictwem kontraktów rządowych [...]

2017-03-07

Skala i charakter ryzyka nadużyć na rodzimym rynku zamówień publicznych

Mapa zagrożeń i węzłowe problemy W niniejszym opracowaniu przedstawiamy możliwości zastosowania Barometru Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych. Jest to statystyczny indeks zbudowany z dziewięciu wskaźników („czerwonych flag”), sygnalizujących, że w konkretnym postępowaniu o zamówienie [...]

2017-03-07

Jak ograniczyć ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych?

Najważniejsze ustalenia i postulaty na podstawie Barometru Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych Zamówienia publiczne to transakcje zawierane z podmiotami prywatnymi głównie przez instytucje publiczne w celu realizacji zadań własnych oraz rozwiązywania problemów i zaspokajania [...]

2017-03-07

Korupcja a rynek zamówień publicznych – jak ją rozumieć, jak mierzyć?

Klasyczna i wciąż popularna definicja korupcji wskazuje, że jest to działanie polegające na nadużyciu władzy publicznej w celu osiągnięcia osobistych korzyści 2 . Wychodząc od tej definicji, moglibyśmy objąć badaniami zachowania w sferze publicznej takie jak przekupstwo urzędnicze, płatna [...]

2017-03-02

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych

7 lipca 2015 roku podczas spotkania grupy konsultacyjnej przygotowującej Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych realizowany przez Fundację Batorego oraz serwis Zamówienia 2.0, nasi węgierscy partnerzy projektu z budapesztańskiego Ośrodka Badań nad Korupcją zaprezentowali wstępne obliczenia [...]

2015-07-07

Konkurencyjność na rynku zamówień publicznych w 2013

Czy Zamawiający dbają o konkurencyjność postępowań? Konkurencyjność w zamówieniach można postrzegać dwojako – z jednej strony to atrybut oferenta – jego możliwości i umiejętności do sprostania swojej konkurencji, a z drugiej strony to cecha zamawiającego, którego [...]

2015-05-08

Mniej, czyli lepiej? Raport ilości ogłaszanych przetargów po zmianie progu stosowania PZP w 2014

Zmiana progu zamówień publicznych z 14 tys. euro na 30 tys. euro. jeszcze nie przebiła się do powszechnej świadomości. Owszem, jest mniej przetargów, ale nie w takiej skali jak przewidywał UZP. W kwietniu 2014 [...]

2015-02-02