loading
img-bg

Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji

Data publikacji: 2017-10-24 08:20:30

W dniu 11 grudnia 2017r., w Warszawie, Grupa Doradcza KZP organizuje kolejną konferencję pod tytułem: „Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji”. Celem tej konferencji jest umożliwienie jak najszerszemu gronu Wykonawców i Zamawiających wykorzystania wiedzy i doświadczenia jednostek zajmujących się na co dzień wykładnią i stosowaniem ustawy Pzp.

Przepisy nowelizacji, pomimo ich przeszło rocznego stosowania, wciąż wzbudzają wątpliwości w zakresie ich należytej wykładni w kontekście dyrektyw zamówieniowych. Część z nich wydaje się zaś z gruntu sprzeczna z wykładnią przepisów przedstawianą przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dodatkowo, do 18 października 2017r. mają zostać implementowanie w całości Dyrektywy Zamówieniowe, co wiąże się całkowitą cyfryzacją zamówień publicznych.

Zakres tematyczny konferencji został tak dobrany, aby wykonawcy z jednej strony dowiedzieli się, jak radzić sobie z bieżącymi problemami systemu zamówień publicznych, a z drugiej strony, aby powzięli informacje, w jaki sposób będą funkcjonowały e-zamówienia publiczne, i w którym kierunku podąża legislator, przygotowując projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Portal Zamówienia 2.0 jest patronem konferencji.

Więcej informacji o programie, prelegentach oraz możliwości rejestracji znajduje się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Autorzy artykułu:

Piotr Markowski
Administrator

ZAMÓWIENIA 2.0
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych