loading
img-bg

Elektronizacja Zamówień Publicznych - jak wdrożyć komunikację elektroniczną i uchronić się przed błędnymi interpretacjami

Data publikacji: 2018-04-04 22:20:30

Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) wprowadza od 18 kwietnia 2018 roku obowiązek obsługi dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) a od 18 października wymaga od Zamawiających pełnej obsługi postępowań publicznych w formie elektronicznej. Jak się okazuje to ogromne wyzwanie zarówno dla Zamawiających jak i samego Urzędu Zamówień Publicznych.

Serwis Zamówienia 2.0 czynnie działa w celu zwiększenia świadomości, poszerzenia wiedzy, rozwiewania wątpliwości i dostarczenia niezbędnych narzędzi każdej ze stron, której ta rewolucja będzie dotyczyć. Dla tego zapraszamy Państwa na konferencję poświęconą Elektronizacji Zamówień Publicznych, organizowaną przez naszego partnera: Monitor Zamówień Publicznych. Wierzymy, że ich wieloletnie doświadczenie oraz znakomici prelegenci rozwieją wszelkie wątpliwości uczestników konferencji co do nadchodzących zmian.Konferencja zorganizowana przez czasopismo „Monitor Zamówień Publicznych” jest adresowana do zamawiających i wykonawców, będących uczestnikami postępowań o zamówienie publiczne.

Konferencja odbędzie się 22 maja 2018 roku w Warszawie.

Dzięki konferencji dowiecie się jak:


  • wypełniać nowe obowiązki związane z elektronizacją zamówień publicznych – jakie zapisy zawrzeć w SIWZ, ogłoszeniu i zaproszeniu dotyczące komunikacji elektronicznej oraz składać oświadczenia, w tym JEDZ, wnioski i oferty,
  • ustrzec się nieprawidłowości, które wynikają z niedociągnięć w przepisach PZP i ich niespójności,
  • uniknąć pomyłek i nadinterpretacji zamawiających, które skutkują zatrzymaniem wadium, odrzuceniem oferty i unieważnieniem postępowania,
  • oprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne i przygotować ofertę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zgodnie z nowymi regulacjami.

Serdecznie zapraszamy! -> Sprawdź program i zapisy.

Autorzy artykułu:

Piotr Markowski
Administrator

ZAMÓWIENIA 2.0
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych