loading
img-bg

Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych - konferencja

Data publikacji: 2017-05-10 04:20:30

Zapraszamy na konferencję pt. „CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE”, organizowaną przez Grupę Doradczą KZP, która odbędzie się 24 maja 2017r. w Warszawie. Podczas konferencji zostanie przedstawiona analiza zagadnień uwzględniająca różne punkty widzenia. Prelegentami będą bowiem przedstawiciele UZP, UOKiK, NIK, Fundacji Batorego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, a także – co unikatowe dla polskich konferencji – przedstawiciele międzynarodowych, niezależnych organizacji: Transparency International i DIGIWHIST.

W świetle doniesień UOKiK z okresu ostatnich kilku miesięcy o wynikach kontroli postępowań przetargowych ewidentnym jest, że problem czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publiczny nie jest teoretyczny, lecz realny. Grupa Doradcza KZP stoi na stanowisku, że najlepszym sposobem redukcji tych czynów jest właściwa edukacja urzędników i osoby ze sfery biznesu. Z tego też względu, podjęliśmy się organizacji przedmiotowej konferencji, licząc, że będzie miała istotny wpływ na podniesienie świadomości zarówno zamawiających jak i wykonawców, w zakresie identyfikacji czynów nieuczciwej konkurencji i sposobów ich zwalczania. Misja edukacyjna ma tym większe znaczenie, że charakter odstraszający kar jest niewystarczająco skuteczny, z uwagi na rzadkie ich zasądzanie, co jest spowodowane trudnościami w wykrywaniu i udowodnieniu zaistnienia zmów.

Pierwszym celem edukacyjnym jest należyte wyeksponowanie wagi etyki w zamówieniach publicznych, stanowczego rozgraniczenia zachowań, które mieszczą się w granicach prawa i etyki od tych, które prawo łamią. Jednakże, nawet jeżeli etyka zawodowa uczestników zamówień publicznych będzie na wysokim, stabilnym poziomie, to należy zakładać, że istnieją słabsze ogniwa, tj. jednostki podatne na korupcję. Zatem, drugim celem edukacyjnym jest wyposażenie uczciwych uczestników procedury wydatkowania środków publicznych w wiedzę i praktyczne narzędzia, pozwalające na szybką i skuteczną identyfikację czynów nieuczciwej konkurencji. Nauczymy Państwa, jakie kroki należy podjąć, aby przeciwdziałać takim patologiom systemu zamówień publicznych i jak skutecznie przerywać nieuczciwe praktyki przetargowe.

Zgodnie z prowadzonymi badaniami (o których szerzej dowiecie się Państwo na konferencji), czyny nieuczciwej konkurencji występują we wszystkich przetargach publicznych, niezależnie od wielkości - i tych o wartości do 30.000,00 EURO, i w tzw. przetargach podprogowych i w tzw. przetargach nadprogowych. Choć częściej występują w usługach i dostawach, to z uwagi na wartość zamówień na roboty budowlane, czyny nieuczciwej konkurencji są dotkliwie odczuwalne we wszystkich trzech rodzajach zamówień publicznych. Dlatego też, niezwykle ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że czyny nieuczciwej konkurencji to nie alternatywna, obojętna nam rzeczywistość, która toczy się obok nas, lecz faktyczne zagrożenie każdego przetargu publicznego, podczas którego wydatkowane są wspólne środki publiczne. Chcemy więc uczulić wszystkie osoby bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w przetargi publiczne, na realność zagrożenia, tak aby podjęły nasze wyzwanie edukacyjne: zapisując się na konferencję nauczycie się Państwo, jak identyfikować czyny nieuczciwej konkurencji i im przeciwdziałać, tak aby przetargi publiczne były przejrzyste i konkurencyjne.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2017r. w Warszawie. Więcej informacji o programie, prelegentach oraz możliwości rejestracji znajduje się tutaj.

Autorzy artykułu:

Piotr Markowski
Administrator

ZAMÓWIENIA 2.0

Odnośniki / referencje:

Materiały promocyjne konferencji

Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych