Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Data Lokalizacja Nazwa szkolenia Organizator Długość Cena
POZNAŃ,
PRAKTYKA STOSOWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHNA DOSTAWY I USŁUGI INFORMATYCZNE W ŚWIETLE NOWELIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI DOTYCZĄCYCH ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWAŃ ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Zamówienia Publiczne dla początkujących ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
RODO i odpowiedzialność według nowego rozporządzenia ApexNET 1 dzień
8 godz.
495,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Instrumenty inżynierii finansowej ApexNET 1 dzień
8 godz.
495,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020. Aspekty praktyczne. ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
XVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych ApexNET 2 dni
16 godz.
1190,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN TULIP
XVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych ApexNET 2 dni
16 godz.
1190,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Wpływ odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na praktykę udzielania zamówień publicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 dla zaawansowanych. ApexNET 3 dni
24 godz.
1290,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
9 najczęstszych pytań o przetarg po nowelizacji. Warsztaty dla Wykonawców ApexNET 1 dzień
8 godz.
495,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Prawidłowe przygotowanie i składanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, TRADE TOWER
9 najczęstszych pytań o przetarg po nowelizacji. Warsztaty dla Wykonawców ApexNET 1 dzień
8 godz.
495,00 zł
POZNAŃ, HOTEL MERCURE
Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w świetle nowelizacji z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji postępowań ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Wykonawco, przygotuj i złóż wygraną ofertę w zamówieniach na roboty budowlane- warsztat ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - audyt regulaminu, planowanie zamówień, naruszenie dyscypliny finansów publicznych ApexNET 1 dzień
8 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Przygotowanie OPZ w postępowaniu na działania informacyjno – promocyjne ApexNET 1 dzień
8 godz.
495,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro. ApexNET 1 dzień
8 godz.
495,00 zł
KRAKÓW, HOTEL CHOPIN CRACOW
9 najczęstszych pytań o przetarg po nowelizacji. Warsztaty dla Wykonawców ApexNET 1 dzień
8 godz.
495,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Wykonawco, coraz bliżej pełna elektronizacja- wiesz, jak wygrywać przetargi na dostawy i usługi informatyczne? ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Projekty unijne dla początkujących. ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Kontrole prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych – aspekty praktyczne i analiza przypadków ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
POZNAŃ, HOTEL MERCURE
Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów. ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Kontrola zarządcza ApexNET 2 dni
16 godz.
990,00 zł
Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED

Aktualne przetargi: 7 152

Wszystkie przetargi: 1 364 527
Wyniki i zmiany: 3 062 946
Wszystkie informacje: 4 427 473

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 76
Aktualne ogłoszenia: 7 152


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
1 069 592 257 zł
930 035 183 zł
345 280 593 zł
208 013 221 zł
150 198 442 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
929 621 183 zł
596 720 898 zł
303 050 000 zł
187 242 278 zł
172 500 000 zł