Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznychKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą przydatne dla członków komisji przygotowujących opisy przedmiotu zamówienia, szacujących wartość zamówienia,
opracowujących kryteria oceny ofert i propozycje warunków oraz nadzorujących zawartą umowę.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników merytorycznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

1. Organizacja procesu udzielania zamówień:
- planowanie zamówień,
- agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego,
- prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia,
- dzielenie zamówień na części,
- nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
- zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp – zasady, ryzyka, omówienie.


2. Organizacja i odpowiedzialność członków komisji przetargowej. Udział w komisji osób merytorycznych;


3. Przygotowanie postępowania i ścieżka akceptacji dokumentów:
a) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
b) określenie warunków udziału w postępowaniu: proporcjonalność warunków, żądanie dokumentów, konstruowanie opisu sposób oceny spełniania warunku
c) formułowanie kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert


4. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, aspekty istotne dla merytorycznych członków komisji:
a) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ
b) JEDZ – ocena, wyjaśnianie, uzupełnianie, weryfikacja prawidłowości podpisu elektronicznego, najczęstsze błędy wykonawców przy składaniu JEDZ
c) wyjaśnianie treści ofert: ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny
d) ocena zasadności zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
e) udzielenie zamówienia w procedurze zwykłej i odwróconej
f) wzywanie do złożenia dokumentów, uzupełnianie, wyjaśnianie dokumentów
g) ocena ofert: poprawa omyłek, wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
h) odrzucenie oferty
i) unieważnienie postępowania, w tym postępowania udzielanego w częściach, zasady dalszego procedowania


5. Zamówienia z wolnej ręki – prawidłowe udzielenie zamówienia w świetle przesłanek ustawy Pzp;


6. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
a) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
b) wprowadzania zmian treści zawartej umowy.


7. Zasady odpowiedzialności i obowiązki członków komisji przetargowych, z uwzględnieniem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji w świetle zasady rozliczalności czynności.


Data szkolenia: 2019-03-19 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 302

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 114
Aktualne ogłoszenia: 4 302


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
100 275 481 zł
60 464 891 zł
45 667 147 zł
43 668 807 zł
39 396 472 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
100 247 025 zł
52 154 653 zł
39 396 472 zł
38 421 360 zł
33 674 992 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych