Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Elektronizacja zamówień publicznych okiem prawnika i problemy z nią związane

Elektronizacja zamówień publicznych okiem prawnika i problemy z nią związaneKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest nabycie nowej wiedzy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych po zmianach 18 października 2018 r. Ekspert poruszy na szkoleniu kwestię najpotrzebniejszych narzędzi elektronicznych oraz przekaże szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w postępowaniu.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Trener

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

Program

A. Wpływ elektronizacji zamówień pubicznych na przygotowanie postępowania
1. Planowanie zamówień publicznych

 • Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 • Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
 • Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
 • Szacowanie na przykładach
 • Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
 • Korekty planu zamówień publicznych


2. Przygotowania dokumentacji w postaci elektronicznej

 • Ogłoszenie, siwz i inne dokumenty
 • Przygotowanie formularza JEDZ


3. Informacje o komunikacji elekktroniczej między zamawiającym a wykonawcami


B. Zastosowanie narzędzie elektronicznych do organizacji postępowania o zamówienie Publiczne
1. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia
2. E-usługi
3. E-Puap
4. Platformy dedykowane


C. Przebieg postępowania a elektronizacja Zamówień
1. Etap składania ofert lub wniosków

 • Składania ofert/wniosków
 • Składanie JEDZ
 • Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
 • Forma elektroniczna dokumentu
 • Postać elektroncizna dokumentu
 • Podpis elektroniczny
 • Elektroniczne śodki komunikacji
 • Szyfrowanie dokumentów
 • Pełnomocnictwa


2. Elektroniczna komunikacja zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania

 • Wzwania do uzupełnienia dokumentów
 • Wezwania do wyjaśnień
 • Zapytania i odpowiedzi
 • Poprawianie omyłek
 • Wadium
 • Wykluczanie wykonawców
 • Odrzucanie ofert
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
 • Unieważnianie postępować


3. Elektronizacja a procedura odwrócona


D. Merytoryczne aspekty postępowania
1. Jak opisywać przedmiot zamówienia?

 • Elementy obowiązkowe
 • Elementy dopuszczalne
 • Elementy zakazane


2. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.

 • Zakres wymagań
 • Poziom wymagań


3. Kryteria oceny ofert

 • Bilans kryteriów
 • Niebezpieczeństwa


4. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
5. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
6. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych


E. Elektronizacja a umowy w zamówieniach Publicznych
1. Zawarcia umowy w formie elektronicznej
2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
3. Kary umowne w umowach
4. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
5. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
7. Osoby odpowiedzialne
8. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny


F. Rozliczenia z wkonawcami a elektronizacja zamówień Publicznych
1. Zastosowanie e-faktury
2. Ustrukturyzowane e-faktury
3. Platforma elektronicznego fakturowania


Data szkolenia: 2019-03-25 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , ZIELONA GÓRA, GRAPE TOWN HOTEL
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 330

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 1
Aktualne ogłoszenia: 3 330


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 281 130 zł
52 534 685 zł
47 208 408 zł
38 893 410 zł
38 761 279 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
45 561 661 zł
38 893 410 zł
36 005 081 zł
32 278 235 zł
32 110 158 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych