Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
33 46,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
21 29,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
19 26,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
11 15,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 12,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 9,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 9,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 9,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 7,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 5,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 5,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 4,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 4,2%