Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
39 38,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
33 32,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
26 25,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
14 13,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
10 9,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 5,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 5,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 5,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 3,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 3,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 3,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 3,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 2,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 2,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,9%