Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 28,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 23,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
5 11,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 9,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 9,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 7,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 7,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 7,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 2,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 2,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 2,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 2,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 66,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
6 33,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
5 27,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 16,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 16,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 11,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 5,5%